POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU EOBUV.CZ

POLITIKA COOKIES INTERNETOVÉHO OBCHODU EOBUV.CZ

 


 

POLITIKA OCHRANY SOUKROMÍ INTERNETOVÉHO OBCHODU EOBUV.CZ

 

I. JAKÉHO TYPU JE TENTO DOKUMENT?
II. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
III. JAK JE POSTARÁNO O VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
IV. ZA JAKÝMI ÚČELY JSOU INFORMACE O VÁS VYUŽÍVÁNY?

1. ÚČET V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A APLIKACI
2. ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY
3. REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ
4. KONTAKTNÍ FORMULÁŘ
5. “NEWSLETTER”
6. PROFILY V SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH
7. ,,LIVECHAT”
8. BĚŽECKÁ ZÓNA
9. OZNÁMENÍ O DOSTUPNOSTI PRODUKTŮ
10. POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽÍ
11. PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ
12. ESIZE.ME

V. ZPŘÍSTUPŇUJETE PŘI VYUŽÍVÁNÍ NAŠÍ APLIKACE NAPŘ. VÁŠ TELEFON?
VI. KOMU MŮŽEME POSKYTNOUT VAŠE ÚDAJE?
VII. JSOU VAŠE ÚDAJE PŘEDÁVÁNY TAKÉ DO JINÝCH ZEMÍ (MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR)?
VIII. JAKÁ MÁTE PRÁVA?
IX. BUDOU VÁM ZASÍLÁNY OBCHODNÍ INFORMACE (NAPŘ. NA VAŠÍ E-MAILOVOU ADRESU)
X. JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU CHRÁNĚNY VAŠE ÚDAJE?
XI. JAKÉ SUBJEKTY JSOU ZAHRNUTY DO SKUPINY MODIVO?
XII. ODKAZY K JINÝM INTERNETOVÝM STRÁNKÁM
XIII. MŮŽOU SE NYNĚJŠÍ PODMÍNKY ZMĚNIT A JAK SE O TOM DOZVÍTE?
XIV. OD KDY PLATÍ TATO VERZE PODMÍNEK?

 

I. JAKÉHO TYPU JE TENTO DOKUMENT?

Tyto podmínky ochrany osobních údajů Internetového obchodu a Aplikace (dále jen: Podmínky) jsou dokument informačního rázu, což znamená, že z něj nevyplývají žádné povinnosti pro Zákazníky Internetového obchodu a Aplikace (nejedná se o smlouvu nebo obchodní podmínky). Účelem těchto ustanovení je jasně představit podmínky fungování internetového obchodu a aplikace, jakož i podmínky při nakládání a zpracování osobních údajů.

 

II. KDO JE SPRÁVCEM VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů shromažďovaných:

a) prostřednictvím Internetového obchodu a také Aplikace (včetně souborů cookies nebo obdobné technologie) nebo jiných komunikačních kanálů se Zákazníkem;
b) získaných na základě aktivity Zákazníka na Internetu, Aplikaci nebo kamenných obchodech, které patří společnosti MODIVO S.A. / eobuv.cz, je společnost MODIVO SA / eobuv.cz se sídlem v Polsku v Zelené Hoře (Adresa a korespondenční adresa: Nowy Kisielin – Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polsko), zapsána v Národním soudním registru Zielona Gora, vedeného okresním soudem v Zielona Góra, VIII. obchodní oddělení Národního soudního registru pod číslem KRS 0000541722; NIP (DIČ): 9291353356; Regon (IČO): 970569861; se základním kapitálem ve výši: 2 008 001 zł, plně splaceném; e-mail: info@eobuv.cz , tel. 228881562 (sazba rovna běžnému hovoru – dle ceníku příslušného operátora), - dále jen „Správce", jenž je zároveň Prodávajícím.
Našeho inspektora pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na e-mailové adrese iod@modivo.com.
Vaše osobní údaje mohou být pro marketingové, analytické a statistické účely zpracovávány rovněž jinými společnostmi ze Skupiny (uvedené v bodě XII, viz. níže), s ohledem na společnou politiku podpory a rozvoje naší Skupiny.  (nezbytně se seznam s bodem  XI, viz. níže).

 

III. JAK JE POSTARÁNO O VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Správce přikládá velký význam bezpečnosti a zákonnosti zpracování osobních údajů Zákazníků. Osobní údaje Zákazníka jsou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále také jako: „GDPR”) a jinými právními předpisy o ochraně osobních údajů platnými po celou dobu zpracovávání osobních údajů.
Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména na základě takového identifikátoru, jako je jméno a příjmení, identifikační číslo, údaje o místě pobytu, internetový identifikátor nebo jeden anebo několik podrobných údajů určujících fyzickou, fyziologickou, genetickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo společenskou identitu fyzické osoby.
Jak již bylo uvedeno na začátku, Správce chrání při vědomí důležitosti soukromí Zákazníků nejen osoby navštěvující Internetový obchod nebo využívající Aplikaci, ale také Zákazníky, kteří Správci poskytli své Osobní údaje prostřednictvím jiných komunikačních kanálů, tzn.:

a) webové stránky https://www.facebook.com a veškerých dalších internetových stránek označených nebo spolu označených značkou Facebook (včetně poddomén, mezinárodních verzí, widgetů a verzí pro mobilní telefony), jejichž podmínky provozování jsou založeny hlavně na podmínkách uvedených na adrese https://www.facebook.com/legal/terms, zpřístupňované hlavně Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited (dále jen: „Služba Facebook”), včetně funkce Facebook Lead Ads, která zajišťuje přímé reklamy vlastních výrobků nebo služeb Správce. Podmínky ochrany a využívání Osobních údajů službou Facebook jsou uvedeny např. na stránce: https://www.facebook.com/policy.php. Správce nemá vliv na obsah právních podmínek služby Facebook, včetně těch, které se týkají Osobních údajů.
b) aplikací umožňujících Správci realizaci v rámci služby reklamních kampaní Facebook, včetně soutěží.

 

IV. ZA JAKÝMI ÚČELY JSOU INFORMACE O VÁS VYUŽÍVÁNY?

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro různé účely a na základě různých právních norem v závislosti na tom, jaké funkce Internetového obchodu a aplikace používá, zejména k uzavírání a implementaci smluv s Vámi, provádění marketingových aktivit, tržních a statistických analýz,  zlepšování kvality služeb a plnění příslušných zákonných povinností Správcem nebo k identifikaci zneužití typu ad fraud.  Podrobnosti níže.

1. ÚČET V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A APLIKACI

Správcem osobních údajů je společnost uvedená v  bodě II těchto Podmínek. 
Vaše osobní údaje uvedené v souvislosti se založením účtu, ale také další informace získané v souvislosti s Vaší aktivitou v internetovém obchodě a využíváním našich služeb (zejména: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa [ulice, číslo domácnosti, číslo lokalu, poštovní směrovací číslo, město, země], adresa bydliště/místa podnikání/sídla [pokud se liší od doručovací adresy], číslo bankovního účtu, a v případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, navíc název společnosti a daňové identifikační číslo  [DIČ]) jsou nebo mohou být zpracovávány pro následující účely:  

a) vedení Vašeho účtu, abyste mohli plně využívat výhod, které nabízí (např. zadávání objednávek bez nutnosti pokaždé znovu vyplňování formuláře, přístup k Vaší historii nákupů, správa Vašich souhlasů na webu atd.) a umožnění využívat další služby dostupné na našem webu - právní základ: čl. 6 odst 1 b) GDPR, tj. nutnost plnit smlouvu, kterou uzavíráte vytvořením účtu a přijetím předpisů internetového obchodu;
b) marketingové, analytické a statistické činnosti Správce nebo jeho partnerů (třetích stran uvedených v bodě 11 Podmínek souborů ,,cookies,,) nebo jiných tzv. třetích subjektů, se kterými spolupracujeme, např. předkládáme Vám reklamy a nabídky (slevy), také přizpůsobené Vašim zájmům na základě profilování (zjednodušeným způsobem analyzujeme Vaši aktivitu (např. historii Vašich nákupů a chování na našem webu), abychom se mohli lépe přizpůsobit nejen konkrétním obecným skupinám našich zákazníků, ale také Vašim preferencím)). Naše akce však nijak významně neovlivní Vaše rozhodnutí, např. Rozhodnutí o nákupu - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem Správce nebo třetí strany;
c) ustanovení, obhajoba a vymáhání nároků, které mohou vzniknout jako součást vztahu mezi Vámi a Správcem, a pro další účely, které jsou nezbytné k realizaci oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem nebo třetí stranou.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nutné k registraci v internetovém obchodě a v aplikaci.
Vaše osobní údaje budeme zpravidla zpracovávat po dobu Vašeho používání účtu (a pro jejich lepší ochranu mohou být smazány po třech letech od Vaší poslední aktivity v Internetovém obchodě) a v případě marketingových aktivit - dokud nevznesete námitku, pokud by nás zákon zavazoval k delšímu zpracovávání těchto údajů, nebo bude je třeba uchovávat po delší dobu v případě potenciálních nároků a to po dobu stanovenou zákonem, zejména občanským zákoníkem, nebo pro jiné účely vyplývající z realizace našich oprávněných zájmů. V každém případě rozhodující je delší doba uchovávání osobních údajů.
Informace o příjemcích osobních údajů jsou podrobně popsány v bodě VI těchto Ustanovení. Informace o možném přenosu Vašich osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) jsou podrobně popsány v části VII těchto Ustanovení. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou podrobně popsána v části VIII těchto Ustavení.

2. ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY

Správcem osobních údajů je společnost  uvedená v bodě  II těchto Ustanovení .
Vaše osobní údaje uvedené v souvislosti s podáním objednávky, ale také další informace získané v souvislosti s Vaší aktivitou v internetovém obchodě a využíváním našich služeb (zejména: jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa [ulice, číslo domácnosti, číslo lokalu, poštovní směrovací číslo, město, země], adresa bydliště/místa podnikání/sídla [pokud se liší od doručovací adresy], číslo bankovního účtu, a v případě zákazníků, kteří nejsou spotřebiteli, navíc název společnosti a daňové identifikační číslo  [DIČ]) jsou nebo mohou být zpracovávány pro následující účely: 

a) realizace Vaší objednávky a plnění uzavřené smlouvy - zejména potvrzení o jejím odeslání a rezervaci (pokud je taková možnost k dispozici a Vy jste si ji vybrali) nebo zaslání Vám, či do místa k odběru  vybraného produktu, rovněž v případě potřeby kontaktovat Vás v této záležitosti - právní základ: čl. 6 odst. 1 b) GDPR, tj. nezbytnost pro vykonání smluvních plnění, kterou uzavřete po zadání objednávky nebo rezervační smlouvy (pokud taková možnost existuje a Vy jste ji vybrali);
b) marketingové, analytické a statistické činnosti Správce nebo jeho partnerů (třetích stran uvedených v bodě 11 Podmínek souborů cookies) nebo jiných tzv. třetích subjektů, se kterými spolupracujeme, např. předkládáme Vám reklamy a nabídky (slevy), přizpůsobené Vašim zájmům na základě profilování (zjednodušeným způsobem analyzujeme Vaši aktivitu (např. historii Vašich nákupů a chování na našem webu), abychom se mohli lépe přizpůsobit nejen konkrétním obecným skupinám našich zákazníků, ale také Vašim preferencím)). Naše akce však nijak významně neovlivní Vaše rozhodnutí, např. Rozhodnutí o nákupu - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem správce nebo třetích subjektů;
c) ustanovení, obhajoba a vymáhání nároků, které mohou vzniknout jako součást vztahu mezi Vámi a Správcem, a další účely, které jsou nezbytné k realizaci oprávněných zájmů Správce nebo třetích subjektů - právní základ: čl. 6 s 1 lit. f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem nebo třetích subjektů;
d) vystavování a ukládání faktur a účetních dokladů, jakož i posuzování reklamací a vrácení ve lhůtě a formě stanovené v předpisech - právní základ: čl. 6 odst. 1 c) GDPR, tj. nutnost splnit zákonnou povinnost Správce.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nutné k zadání objednávky.
Za účelem splnění objednávky budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu trvání smlouvy a po dobu stanovenou zákonem (např. Daně, účetnictví), v případě marketingových aktivit - dokud nevznesete námitku a pokud nevyplývá delší doba pro jejich uložení pro případ potenciálních nároků na promlčecí dobu, stanovenou zákonem, zejména občanským zákoníkem, nebo pro jiné účely vyplývající z realizace našich oprávněných zájmů. V každém případě rozhodující je delší doba uchovávání osobních údajů. 
Informace o příjemcích osobních údajů jsou podrobně popsány v bodě  VI těchto Ustanovení. Informace o možném přenosu Vašich osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) jsou podrobně popsány v části VII těchto Ustanovení. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou podrobně popsána v části VIII těchto Ustanovení.

3. REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Správcem osobních údajů je společnost  poukázán v bodě II těchto Ustanovení.
Vaše osobní údaje Vámi poskytnuté v souvislosti s podáním stížnosti (formulář stížnosti) a shromážděné v jakékoli další komunikaci jsou nebo mohou být zpracovány pro následující účely:
přijetí a posouzení reklamací,  vedení účetnictví a vypořádání posuzovaných stížností - právní základ: čl. 6, odst. 1 c) GDPR, tj. nutnost splnit zákonnou povinnost Správcem;

a) ustanovení, obhajoba a vymáhání nároků,  které mohou vzniknout jako součást vztahu mezi Vámi a Správcem, a další účely, které jsou nezbytné k realizaci oprávněných zájmů Správce nebo třetích subjektů- právní základ: čl. 6 odst 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem nebo třetích subjektů.

Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné, ale nezbytné pro přijetí a posouzení reklamací.
Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu trvání Vaší stížnosti, v případě, že by nás zákon (např. Zákona o účetnictví) zavázal zpracovávat tyto údaje po delší dobu nebo pro případ vznesení  vůči nám potenciálních nároků, a to po dobu stanovenou zákonem zejména občanského zákoníku nebo pro jiné účely vyplývající z realizace našich oprávněných zájmů. V každém případě je rozhodující delší doba uchovávání osobních údajů.
Informace o příjemcích osobních údajů jsou podrobně popsány v bodě VI těchto Ustanovení.
Informace o možném přenosu vašich osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) jsou podrobně popsány v části  VII těchto Ustanovení. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou podrobně popsána v části VIII těchto Ustanovení.

4. KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Správcem osobních údajů je společnost uveden v bodě II těchto Ustanovení.
Vaše osobní údaje poskytnuté Vámi prostřednictvím kontaktního formuláře a shromážděné v případné další komunikaci jsou nebo mohou být zpracovány pro následující účely:

a) komunikace s Vámi a odpověď na Vaši zprávu - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem;
b) v závislosti na obsahu komunikace podniknutí kroků na Vaši žádost před uzavřením příslušné smlouvy - právní základ: čl. 6 odst. 1 b) GDPR, tj. nutnost jednat před uzavřením smlouvy;
c) v závislosti na obsahu Vaší zprávy marketingové, analytické a statistické aktivity Správce nebo subjektů (třetích strán uvedených v bodě 11 Podmínek souborů cookies) nebo jiných tzv. třetích subjektů, se kterými spolupracujeme - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem Správce nebo třetích subjektů;
d) zakládání, obrana a vymáhání nároků, které mohou vzniknout jako součást vztahu mezi Vámi a Správcem, a další účely, které jsou nezbytné k realizaci oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem nebo třetím subjekem.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nutné k efektivní komunikaci s námi.
Vaše osobní údaje budeme zpravidla zpracovávat až do ukončení komunikace s Vámi a v případě marketingových aktivit - dokud nevznesete námitku, pokud nám zákon neuloží, abychom tyto údaje zpracovávali déle, nebo je budeme delší dobu uchovávat v případě potenciálních nároků, po dobu jejich promlčení stanovené zákonem, zejména občanským zákoníkem, nebo pro jiné účely vyplývající z realizace našich oprávněných zájmů. V každém případě je rozhodující delší doba uchovávání osobních údajů. Informace o příjemcích osobních údajů jsou podrobně popsány v bodě VI těchto Ustanovení. Informace o možném přenosu Vašich osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) jsou podrobně popsány v části VII těchto Ustanovení. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou podrobně popsána v části VIII těchto Ustanovení.

5. “NEWSLETTER”

Správcem osobních údajů je společnost  uvedená v bodě II těchto Ustanovení. 
Vaše osobní údaje, včetně těch, které jsou poskytovány v souvislosti s předplatným Newsletteru, jsou nebo mohou být zpracovávány pro následující účely:

a) plnění smlouvy o poskytování Newsletteru - právní základ: čl. 6 odst. 1 b) GDPR, tj. nutnost plnit uzavřenou smlouvu (Pravidla služby newsletteru) - posílat Vám e-mailovým zpráv  nebo prostřednictvím sms, mms, push nebo messengerů s analogickou aplikací přiřazenou přímo na Vaše telefonní číslo (např. Messenger , WhatsApp), atraktivní reklamy a nabídky (slevy). Samozřejmě se můžete odhlásit z odběru newsletteru.
b) marketingové, analytické a statistické činnosti Správce nebo jeho partnerů (třetích subjektů uvedených v bodě 11 Pravidel souborů cookies) nebo jiných tzv. třetí strany, se kterými spolupracujeme, např. předkládáme vám reklamy a nabídky (slevy), také přizpůsobené Vašim zájmům na základě profilování (zjednodušeným způsobem analyzujeme Vaši aktivitu (např. historii Vašich nákupů a chování na našem webu), abychom se mohli lépe přizpůsobit nejen konkrétním obecným skupinám našich zákazníků, ale také Vašim preferencím)). Naše akce však nijak významně neovlivní Vaše rozhodnutí, např. Rozhodnutí o nákupu - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem Správce nebo třetí strany;
c) zakládání, obrana a vymáhání nároků, které mohou vzniknout jako součást vztahu mezi Vámi a Správcem, a další účely, které jsou nezbytné k realizaci oprávněných zájmů Správce nebo třetích subjektů - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem nebo třetích subjektů.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nutné k registraci k odběru zpravodaje. 
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k realizaci smlouvy (odstoupení z newsletteru), vznesení námitek a po dobu stanovenou zákonem (např. daňová, účetní), pokud z jejich uložení nevyplývá delší doba pro případ případných reklamací po promlčecí dobu stanovenou zákonem, zejména občanským zákoníkem, nebo pro jiné účely vyplývající z realizace našich oprávněných zájmů. V každém případě je rozhodující delší doba uchovávání osobních údajů.
Informace o příjemcích osobních údajů jsou podrobně popsány v bodě VI těchto Ustanovení. Informace o možném přenosu vašich osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) jsou podrobně popsány v části VII těchto Ustanovení. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou podrobně popsána v části VIII těchto Ustanovení.

6. PROFILY V SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH

Správcem osobních údajů je společnost  uvedená v bodě II těchto Ustanovení .
Vaše osobní údaje, včetně těch, které zanecháte při návštěvě našich profilů na sociálních sítích (včetně komentářů, lajků, online identifikátorů), jsou nebo mohou být zpracovány pro následující účely:

a) marketingové, analytické a statistické činnosti v podobě umožnění aktivní účasti v profilu, efektivního fungování našeho profilu, poskytováním informací o našich iniciativách a dalších aktivitách a v souvislosti s propagací různých typů akcí, služeb a produktů (včetně partnerů (třetích subjektů) uvedené v bodě 11 Pravidel souborů cookies) nebo jiné tzv třetí subjekty, se kterými spolupracujeme) - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem;
b) ustanovení, obhajoba a vymáhání nároků, které mohou vzniknout jako součást vztahu mezi Vámi a Správcem, a další účely, které jsou nezbytné k realizaci oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem nebo třetí stranou.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nutné k plnému využívání funkčnosti našich profilů v sociálních sítích.
Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou k realizaci výše uvedenému účelu nebo do doby, než účinně vznesete námitku, a také po dobu požadovanou zákonem (např. daně, účetnictví), pokud z jejich uložení nevyplývá delší doba pro případ potenciálních námitek, a to po dobu stanovenou zákonem, zejména zákonem občanské nebo pro jiné účely vyplývající z realizace našich oprávněných zájmů. V každém případě je rozhodující delší doba uchovávání osobních údajů.
Informace o příjemcích osobních údajů jsou podrobně popsány v bodě VI těchto Ustanovení. Informace o možném přenosu Vašich osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) jsou podrobně popsány v části VII těchto Ustanovení. Vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů jsou podrobně popsána v části VIII těchto Ustanovení.

7. ,,LIVECHAT”

Správcem osobních údajů je společnost  uvedená v bodě II těchto Ustanovení.
Vaše osobní údaje, které poskytnete prostřednictvím služby LiveChat na webu online obchodu, jsou nebo mohou být zpracovány pro následující účely:

a) vyřizování dotazů prostřednictvím chatu - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem;
b) v závislosti na obsahu komunikace podniknutí kroků na Vaši žádost před uzavřením příslušné smlouvy - právní základ: čl. 6 odst. 1 b) GDPR, tj. nutnost jednat před uzavřením smlouvy;
c) v závislosti na obsahu vašich zpráv marketingové, analytické a statistické aktivity Správce nebo partnerů (třetích subjektů uvedených v bodě 11 Pravidla souborů cookies) nebo jiných tzv. třetích subjektů, se kterými spolupracujeme - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem správce nebo třetí strany;
d) ustanovení, obhajoba a vymáhání nároků, které mohou vzniknout jako součást vztahu mezi Vámi a Správcem, a další účely, které jsou nezbytné k realizaci oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem nebo třetí stranou.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nutné k využívání funkce LiveChat (efektivně s námi komunikovat).
Vaše osobní údaje budeme zpravidla zpracovávat, dokud nebude komunikace s Vámi dokončena, a v případě marketingových aktivit - dokud nevznesete námitku, pokud nám zákon neuloží, abychom tyto údaje zpracovávali po delší dobu, nebo je budeme delší dobu uchovávat v případě potenciálních nároků, po dobu jejich promlčení stanovené zákonem, zejména občanským zákoníkem, nebo pro jiné účely vyplývající z realizace našich oprávněných zájmů. V každém případě je rozhodující delší doba uchovávání osobních údajů.
Informace o příjemcích osobních údajů jsou podrobně popsány v bodě VI těchto Ustanovení.
Informace o možném přenosu Vašich osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) jsou podrobně popsány v části VII těchto Ustanovení. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou podrobně popsána v části VIII těchto Ustanovení.

8. BĚŽECKÁ ZÓNA

Správcem osobních údajů je společnost  uvedená v bodě II těchto Ustanovení.
Vaše osobní údaje, včetně těch, které jste poskytli prostřednictvím nástroje určeného k usnadnění výběru běžecké obuvi (Kvíz), jsou nebo mohou být zpracovávány pro následující účely:

a) nabídnout Vám běžeckou obuv, která Vám nejlépe vyhovuje, a umožnit Vám využívat další služby dostupné v našem internetovém obchodě a stacionárních obchodech, které Vám usnadní výběr sportovní obuvi, která Vám nejlépe vyhovuje - právní základ: čl. 6 odst. 1 b) GDPR, tj. nutnost plnit smlouvu o poskytování služeb, kterou uzavřete rozhodnutím o vyplnění Kvízu;
b) marketingové, analytické a statistické činnosti Správce nebo partnerů (třetích stran uvedených v bodě 11 Pravidel souborů cookies) nebo jiných tzv. třetích subjektů, se kterými spolupracujeme - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem správce nebo třetí strany;
c) ustanovení, obhajoba a vymáhání nároků, které mohou vzniknout jako součást vztahu mezi Vámi a Správcem, a další účely, které jsou nezbytné k realizaci oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem nebo třetí stranou.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nutné k využívat funkce v podobě vyhrazeného nástroje k usnadnění výběru běžecké obuvi (kvíz).
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu Vašeho používání služeb, abychom Vám usnadnili výběr sportovní obuvi šité Vám na míru (a pro jejich větší ochranu mohou být smazány po třech letech od Vaší poslední aktivity v internetovém obchodě) a v případě marketingových aktivit - do vznesení  námitky, ledaže by nás zákon zavázal zpracovávat tyto údaje po delší dobu nebo pokud je nebudeme delší dobu uchovávat pro potenciální námitky, po promlčecí dobu stanovenou zákonem, zejména občanským zákoníkem, nebo pro jiné účely vyplývající z realizace našich právních předpisů oprávněné zájmy. V každém případě je rozhodující delší doba uchovávání osobních údajů. Informace o příjemcích osobních údajů jsou podrobně popsány v bodě  VI těchto Ustanovení. Informace o možném přenosu vašich osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) jsou podrobně popsány v části VII těchto Ustanovení. Vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů jsou podrobně popsána v části VIII těchto Ustanovení.

9. OZNÁMENÍ O DOSTUPNOSTI PRODUKTŮ

Správcem osobních údajů je společnost  uvedená v bodě II těchto Ustanovení.
Vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s přáním využívat službu ve formě oznámení o dostupnosti produktu jsou nebo mohou být zpracovány pro následující účely:

a) zaslání oznámení o dostupnosti produktu - právní základ: čl. 6 odst. 1 b) GDPR, tj. nutnost plnit smlouvu o poskytování služeb formou oznámení o dostupnosti produktu;
b) marketingové, analytické a statistické činnosti Správce nebo partnerů (třetích subjektů uvedených v bodě 11 Podmínek souborů cookies) nebo jiných tzv. třetí strany, se kterými spolupracujeme - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem Správce nebo třetí strany;
c) ustanovení, obhajoba a vymáhání nároků, které mohou vzniknout jako součást vztahu mezi Vámi a Správcem, a další účely, které jsou nezbytné k realizaci oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany - právní základ: čl. 6 odst. 1  f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem nebo třetí stranou.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nutné k tomu, abyste dostávali oznámení o dostupnosti produktu. Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k tomu, abychom vás informovali o dostupnosti produktu (toto období se může lišit v závislosti na produktu, který si vyberete), a v případě marketingových aktivit - dokud nevznesete námitku, ledaže by zákon vyžadoval delší zpracování těchto údajů, nebo je budeme delší dobu uchovávat v případě potenciálních nároků, po dobu promlčení stanovenou zákonem, zejména občanským zákoníkem, nebo pro jiné účely vyplývající z realizace našich oprávněných zájmů. V každém případě je rozhodující delší doba uchovávání osobních údajů. Informace o příjemcích osobních údajů jsou podrobně popsány v bodě VI těchto Ustanovení. Informace o možném přenosu Vašich osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) jsou podrobně popsány v části VII těchto Ustanovení. Vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů jsou podrobně popsána v části VIII těchto Ustanovení.

10. POŘÁDÁNÍ SOUTĚŽÍ

Správcem osobních údajů je společnost  uvedená v bodě II těchto Pravidel .
Pokud se rozhodnete zúčastnit se soutěže pořádané Správcem, Vaše osobní údaje jsou nebo mohou být zpracovávány pro následující účely:

a) vedení soutěže, výběr vítězů a vydání cen - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem;
b) plnění zákonných povinností správce, zejména vyplývající z ustanovení upravujících problematiku daňových povinností - právní základ: čl. 6 odst. 1 c) GDPR, tj. nutnost splnit zákonnou povinnost správce;
c) marketingové, analytické a statistické činnosti Správce nebo jeho partnerů (třetích stran uvedených v bodě 11 Pravidel souborů Cookies) nebo jiných tzv. třetích subjektů, se kterými spolupracujeme, např. předkládáme Vám reklamy a nabídky (slevy), přizpůsobené Vašim zájmům na základě profilování (zjednodušeně analyzujeme Vaši aktivitu (např. historii Vašich nákupů a chování na našem webu), abychom se mohli lépe přizpůsobit nejen konkrétním obecným skupinám našich klientů, ale také Vašim preferencím)). Naše akce však nijak významně neovlivní Vaše rozhodnutí, např. Rozhodnutí o nákupu - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem Správce nebo třetí strany;
d) ustanovení, obhajoba a vymáhání nároků, které mohou vzniknout jako součást vztahu mezi Vámi a Správcem, a další účely, které jsou nezbytné k realizaci oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem nebo třetí stranou.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, je však nutné k zúčastnění se organizované soutěže.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k provedení soutěže, výběru vítězů a vydávání cen a v případě marketingových aktivit - dokud nevznesete námitku, pokud nám zákon neuloží, abychom tyto údaje zpracovávali déle, nebo je budeme delší dobu uchovávat pro potenciální námitky po dobu promlčení stanovenou zákonem, zejména občanským zákoníkem, nebo pro jiné účely vyplývající z realizace našich oprávněných zájmů. V každém případě je rozhodující delší doba uchovávání osobních údajů. Informace o příjemcích osobních údajů jsou podrobně popsány v bodě VI těchto Ustanovení. Informace o možném přenosu Vašich osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) jsou podrobně popsány v části VII těchto Ustanovení. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou podrobně popsána v části VIII těchto Ustanovení.

11. PRŮZKUM SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ

Správcem osobních údajů je společnost  uvedená v bodě II těchto Ustanovení.
Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli v souvislosti s testováním Vaší spokojenosti se službami, které poskytujeme, jsou nebo mohou být zpracovávány námi pro následující účely:

a) průzkum spokojenosti zákazníků (např. pomocí různých typů průzkumů), zlepšení internetového obchodu nebo aplikace a kvality služeb nabízených Správcem - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem nebo třetí stranou;
b) ustanovení, obhajoba a vymáhání nároků, které mohou vzniknout jako součást vztahu mezi Vámi a Správcem, a další účely, které jsou nezbytné k realizaci oprávněných zájmů Správce nebo třetích subjektů - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem nebo třetí stranou.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, ale pokud tak neučiníte, může Vám bránit účasti v průzkumu spokojenosti. Jejich aplikace nám však umožní znát Váš názor na služby, které poskytujeme, a umožní nám vylepšit internetový obchod nebo aplikaci.
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu nezbytnou k provedení průzkumu spokojenosti a k ​​vývoji a implementaci řešení zaměřených na zlepšení internetového obchodu nebo aplikace a kvality poskytovaných služeb, pokud nám zákon neuloží, abychom tyto údaje zpracovávali déle, nebo je nebudeme uchovávat déle v případě potenciálních námitek, po dobu promlčení stanovenou zákonem, zejména občanským zákoníkem, nebo pro jiné účely vyplývající z realizace našich oprávněných zájmů. V každém případě je rozhodující delší doba uchovávání osobních údajů.
Informace o příjemcích osobních údajů jsou podrobně popsány v bodě VI těchto Ustanovení. Informace o možném přenosu vašich osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) jsou podrobně popsány v části VII těchto Ustanovení. Vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů jsou podrobně popsána v části VIII těchto Ustanovení.

12. ESIZE.ME

Správcem osobních údajů je společnost  uvedená v bodě II těchto Ustanovení.
Vaše osobní údaje, které nám poskytnete v souvislosti s používáním nástroje esize.me, jsou nebo mohou být zpracovávány námi pro následující účely:

a) pomocí našich IT systémů ověřte, která obuv se Vám bude nejlépe hodit na nohu, a předloží Vám nejvhodnější produkty (získáte přístup k nabídkám s přihlédnutím k tvaru a velikosti Vaší nohy a novým funkcím v internetovém obchodě nebo aplikaci, ale stále budete moci využívat celou nabídku dostupnou v našich obchodech) - čl. 6 odst. 1 b) GDPR, tj. přijetí opatření na základě Vaší žádosti před uzavřením kupní smlouvy, kterou uzavřete po zadání objednávky nebo rezervační smlouvy (pokud je taková možnost k dispozici a vybrali jste ji);
b) marketingové, analytické a statistické činnosti Správce nebo jeho partnerů (třetích stran uvedených v bodě 11 Pravidel souborů Cookies) nebo jiných tzv. třetích subjektů, se kterými spolupracujeme, např. předkládáme Vám reklamy a nabídky (slevy), také přizpůsobené Vašim zájmům na základě profilování (zjednodušeně analyzujeme Vaši aktivitu (např. historii Vašich nákupů a chování na našem webu), abychom se mohli lépe přizpůsobit nejen konkrétním obecným skupinám našich klientů, ale také Vašim preferencím)). Naše akce však nijak významně neovlivní Vaše rozhodnutí, např. Rozhodnutí o nákupu - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem Správce nebo třetí strany;
c) výroba pro Vás osobní vložky do obuvi, pokud zadáte takovou objednávku (pokud je taková možnost k dispozici) - právní základ: čl. 6 odst. 1 b) GDPR, tj. nutnost plnit smlouvu o zhotovení této osobní vložky do obuvi;
d) ustanovení, obhajoba a vymáhání nároků, které mohou vzniknout jako součást vztahu mezi Vámi a Správcem, a další účely, které jsou nezbytné k realizaci oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany - právní základ: čl. 6 odst. 1 f) GDPR, tj. oprávněný zájem realizovaný Správcem nebo třetí stranou.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud tak neučiníte, může Vám to bránit v používání dalších služeb, které Vám pomohou vybrat nejvhodnější obuv, která Vám vyhovuje.
Vaše údaje budeme zpracovávat po dobu Vašeho používání služeb, abychom Vám usnadnili výběr obuvi šité na míru pro Vás, ledaže by nás zákon zavázal zpracovávat tyto údaje po delší dobu, nebo je nebudeme delší dobu uchovávat v případě potenciálních námitek, po dobu promlčení stanovenou zákonem, zejména občanským zákoníkem, nebo pro jiné účely vyplývající z realizace našich oprávněných zájmů. V každém případě je rozhodující delší doba uchovávání osobních údajů. Pokud se rozhodnete objednat přizpůsobenou vložku do obuvi, budou Vaše údaje zpracovány pouze pro tento účel, dokud nebude pro Vás dokončena objednávka. Samozřejmě může být tato lhůta stále delší z důvodů zákonných povinností nebo pokud jsou uloženy pro případ potenciálních  reklamací.
Informace o příjemcích osobních údajů jsou podrobně popsány v bodě VI těchto Ustanovení. Informace o možném přenosu Vašich osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor) jsou podrobně popsány v části VII těchto Ustanovení. Vaše práva v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů jsou podrobně popsána v části VIII těchto Ustanovení.

 

V. ZPŘÍSTUPŇUJETE PŘI VYUŽÍVÁNÍ NAŠÍ APLIKACE NAPŘ. VÁŠ TELEFON? 

Za účelem spuštění funkčnosti Aplikace spočívající na skenování a zapisování čárových kódů výrobků, vyhledání Výrobků na základě fotek nahraných Zákazníkem, zapisování informací umožňujících fungování Aplikace off-line, vyhledávání nejbližší kamenné pobočky nebo místa předání zásilky na základě geolokace může Správce za souhlasem Zákazníka získat přístup k následujícím aplikacím na mobilním zařízení Zákazníka:

a) fotoaparát;
b) pamět zařízení;
c) geolokace.

 

VI. KOMU MŮŽEME POSKYTNOUT VAŠE ÚDAJE?

Seznam příjemců Osobních údajů zpracovávaných Správcem vždy vyplývá především z rámce služeb, jaké využívá Zákazník.
Seznam příjemců Osobních údajů vyplývá také z poskytnutých souhlasů Zákazníka nebo právních předpisů a je specifikován dle kroků provedených Zákazníkem v Internetovém obchodě nebo v Aplikaci.
Na zpracování osobních údajů se spolupracující subjekty Správce mohou účastnit v omezeném rozsahu, zejména ti, kteří technicky pomáhají efektivně provozovat Internetový obchod nebo Aplikaci, včetně komunikace s našimi Zákazníky (např. nás podporují při odesílání e-mailů a v případě reklamních aktivit i v marketingových kampaních), poskytovatelé hostingových nebo komunikačních služeb, dopravci nebo agenti, kteří realizují objednávky zásilek, subjekty obsluhující elektronické platby nebo platební karty v internetovém obchodě, společnosti, které poskytují servisní software, podporují Správce v marketingových kampaních, stejně jako poskytovatelé právních a poradenských služeb.
Na základě výše uvedených zásad mohou být Osobní údaje Zákazníka předány i společnostem skupiny MODIVO / eobuv.cz uvedeným v bodě XII.
V rámci marketingových (reklamních) činností Správce využívá služby třetích subjektů, kteří používají soubory cookies v Internetovém obchodě / Aplikaci. Seznam těchto subjektů je podrobně uvedený v bodě 11 Souborů cookies.

 

VII. JSOU VAŠE ÚDAJE PŘEDÁVÁNY TAKÉ DO JINÝCH ZEMÍ (MIMO EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ PROSTOR)?

V rámci Správcem využívaných aplikací podporujících stávající fungování zpřístupňovaných např. společností Google, mohou být Osobní údaje předávány do zemi mimo Evropský hospodářský prostor, v němž má spolupracující subjekt prostředky sloužící ke zpracovávání Osobních údajů při spolupráci se Správcem.
Příslušná bezpečnost poskytovaných osobních údajů je zajišťovaná Správcem prostřednictvím standardní doložky o ochraně údajů přijaté na základě rozhodnutí Evropské komise a smluv o svěření údajů pro zpracování, které splňují požadavky GDPR. V případě přenosu dat z Evropy do USA mohou některé subjekty, které se tam nacházejí, dodatečně zajistit dostatečnou úroveň ochrany údajů v doložkách tzv. Privacy Shield (více informací naleznete na adrese: https://www.privacyshield.gov/).
Zákazník má právo získat kopii zabezpečení uplatňovaných správcem a týkajících se poskytnutí osobních údajů do třetích zemí tak, že nás kontaktuje (kontaktní údaje v bodě II těchto Ustanovení).

 

VIII. JAKÁ MÁTE PRÁVA?

Každý Zákazník má kdykoliv právo na:

a) podání stížnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů; (ul. Pplk. Sochora 727, 170-00 Praha 7);
b) přenesení Osobních údajů, které byly poskytnuty správci a které jsou zpracovávány automatizovaně a zpracovávají se na základě souhlasu nebo na základě smlouvy, např. s jiným správcem; 
c) přístup k osobním údajům (včetně informací, jaké Osobní údaje jsou zpracovávány nebo jejich kopie)
d) žádosti o opravu a omezení zpracování (např. v případě chyb v osobních údajích) nebo výmaz osobních údajů (např. v případě, že byly zpracovány protiprávně)
e) odvolání jakéhokoli souhlasu uděleného Správci v libovolném okamžiku, odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování provedené správcem v souladu se zákonem před jeho odvoláním.
f) vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, za účelem realizace oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany, (pokud neexistují jiné zákonem stanovené důvody pro zpracování nadřazených vůči zájmům Zákazníka). Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má Zákazník právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely takového marketingu, včetně profilování, a to v rozsahu, v jakém zpracování souvisí s takovým přímým marketingem - v tomto případě Osobní údaje již nemohou být pro tyto účely zpracovávány.

 

IX. BUDOU VÁM ZASÍLÁNY OBCHODNÍ INFORMACE (NAPŘ. NA VAŠÍ E-MAILOVOU ADRESU)

Správce má technickou možnost komunikovat s klientem na dálku (např. e-mail).
Obchodní informace vztahující se ke Správcům nebo subjektům, které s ním spolupracují (včetně subjektů skupiny MODIVO), a komerční aktivity mohou být zasílány pouze na základě souhlasu zákazníka, a to i po přijetí podmínek Newsletteru.

 

X. JAKÝM ZPŮSOBEM JSOU CHRÁNĚNY VAŠE ÚDAJE?

Správce s přihlédnutím ke stavu technických znalostí, nákladům na realizaci a povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování a riziku porušení práv nebo svobod jednotlivců s různou pravděpodobností výskytu a závažnosti hrozby uplatňuje vhodná technická a organizační opatření k zajištění ochrany zpracovávaných osobních údajů odpovídající hrozbám a kategoriím dat, na které se ochrana vztahuje, zejména chrání údaje před tím, aby byly zpřístupněny neoprávněným osobám, zneužitím neoprávněnou osobou, zpracováním v rozporu s platnými zákony a změnou, ztrátou, poškozením nebo zničením. Poskytování informací o technických a organizačních opatřeních, které poskytují ochranu vnějšímu zpracování, může narušit jejich účinnost, což ohrožuje řádnou ochranu osobních údajů.
Správce například elektronicky využívá následující technická opatření k zabránění získání a změně osobních údajů neoprávněnými osobami:

a) Zabezpečení datového souboru proti neoprávněnému přístupu.
b) SSL certifikát na stránkách internetového obchodu, kde jsou uváděny osobní údaje.
c) Šifrování dat použitých k autorizaci osoby využívající funkce internetového obchodu.
d) Přístup k účtu pouze po zadání individuálního přihlašovacího jména a hesla.

 

XI. JAKÉ SUBJEKTY JSOU ZAHRNUTY DO SKUPINY MODIVO?

Kapitálová skupina MODIVO zahrnuje společnosti:

a) MODIVO S.A. se sídlem v Zielonej Górze;
b) eobuwie.pl Logistics sp. z o.o. se sídlem v Zielonej Górze;
c) Branded Shoes & Bags Sp. z o.o v likvidaci
d) eschuhe.de GmbH se sídlem ve Frankfurtu nad Odrou (Německo); 
e) eschuhe.ch GmbH  se sídlem v Zug (Švýcarsko); 
f) Modivo.cz s.r.o. se sídlem v Praze (Česká republika); 
g) Modivo.sk s.r.o. se sídlem v Bratislavě (Slovensko) 
h) epantofi MODIVO s.r.l. se sídlem v Bukurešti (Rumunsko); 
i) MODIVO S.R.L. se sídlem vBergamo (Itálie) 
j) Modivo.lv SIA se sídlem vRize (Lotyšsko) 
k) Ecipo Modivo KFTse sídlem v Budapešti (Maďarsko). 

 

XII. ODKAZY K JINÝM INTERNETOVÝM STRÁNKÁM

Online obchod může obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Správce vás vyzývá, abyste si přečetli podmínky a pravidla ochrany soukromí používané jinými webovými stránkami. Tyto podmínky se vztahují pouze na uvedené aktivity správce.

 

XIII. MŮŽOU SE NYNĚJŠÍ PODMÍNKY ZMĚNIT A JAK SE O TOM DOZVÍTE?

Správce může v budoucnu změnit nynější podmínky. Při každé změně Podmínek umístí Správce příslušnou informaci o změnách Podmínek na stránkách Internetového obchodu a v Aplikaci. Při každé změně se nová verze Podmínek zobrazí s novým datem.

 

XIV. OD KDY PLATÍ TATO VERZE PODMÍNEK?

Nejnovější verze Podmínek je platná ode dne 2024-04-04.

 

 


 

POLITIKA COOKIES INTERNETOVÉHO OBCHODU EOBUV.CZ

 

I. JAKÉHO TYPU JE TENTO DOKUMENT?
II. SOUBORY COOKIES

1. KOHO SE TÝKAJÍ SOUBORY COOKIES?
2. JAKOU TECHNOLOGII VYUŽÍVÁME?
3. CO JSOU SOUBORY COOKIES?
4. ZÍSKÁVAJÍ SOUBORY COOKIES VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
5. NA ZÁKLADĚ JAKÉHO PRÁVNÍHO TITULU VYUŽÍVÁME SOUBORY COOKIES?
6. K ČEMU POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIES?
7. MŮŽETE NESOUHLASIT S VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH SOUBORY COOKIES?
8. JAKÝ TYP SOUBORŮ COOKIES POUŽÍVÁME A JSOU ŠKODLIVÉ?
9. JAK DLOUHO JSOU INFORMACE STAŘENÉ PROSTŘEDNICTVÍM SOUBORŮ ”COOKIES” UCHOVÁVÁNY?
10. SOUBORY COOKIES VYUŽÍVANÉ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ
11. SOUBORY COOKIES TŘETÍCH SUBJEKTŮ (THIRD PARTY COOKIES)
12. JAK ODSTRANIT / BLOKOVAT SOUBORY “COOKIES”?
13. JAKÉ DŮSLEDKY BUDE MÍT ODSTRANĚNÍ NEBO BLOKOVÁNÍ SOUBORŮ?

III. MOHOU SE NYNĚJŠÍ PODMÍNKY ZMĚNIT A JAK SE O TOM DOZVÍM?
IV. OD KDY PLATÍ TATO VERZE PODMÍNEK?

 

I. JAKÉHO TYPU JE TENTO DOKUMENT?

Tyto podmínky ochrany osobních údajů Internetového obchodu a Aplikace (dále jen: Podmínky) jsou dokumentem informačního rázu, což znamená, že z něj nevyplývají žádné povinnosti pro Zákazníky Internetového obchodu a Aplikace (nejedná se o smlouvu nebo obchodní podmínky). Účelem těchto podmínek je jasně představit principy fungování Internetového obchodu a Aplikace, v oblasti  používání souborů „cookies” nebo podobných technologií.
V následujících částech dokumentu je třeba Správce chápat jako společnost MODIVO S.A. / eobuv.cz se sídlem v Polsku v Zelené Hoře (ul. Nowy Kisielin–Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polsko), zapsanou v Národním soudním registru Zielona Gora, vedeného okresním soudem v Zielona Góra, VIII. obchodní oddělení Národního soudního registru, číslo KRS 0000541722; NIP (DIČ): 9291353356; Regon (IČO): 970569861; se základním kapitálem ve výši: 2 008 001 Pln, plně splaceném (,,Správce”).
Na výše uvedené adrese se můžete spojit se Správcem, rovněž na mailové adresa e-mail: info@eobuv.cz, tel. 228881562 (sazba je ve výši běžného hovoru – dle ceníku příslušného operátora). V rozsahu, v jakém budou soubory „cookies” obsahovat Vaše Osobní údaje jako Zákazníka, budou  zpracovávány prodávajícím, jako Správcem osobních údajů. Pravidla pro zacházení s těmito údaji a jejich zpracování jsou obsažena v Podmínkách ochrany osobních údajů. Můžete se také spojit s Pověřencem pro ochranu osobních údajů a to prostřednictvím e-mailu: iod@modivo.com.

 

II. SOUBORY COOKIES

1. KOHO SE TÝKAJÍ SOUBORY COOKIES?

Správce používá soubory „cookies” v rámci Internetového obchodu a Aplikace nebo za účelem podobného fungování.  Každý uživatel, který je návštěvníkem Internetového obchodů v tom Aplikace, bez ohledu na to, zda jsou jeho Zákazníkem („Návštěvník”) má možnost výběru rozsahu použití technologie „cookies”, poté vyjádřit příslušný souhlas. V souvislosti od zvoleného rozsahu použití technologie „cookies”, prostřednictvím něj mohou být  shromažďované informace o Návštěvníkovi, např. o způsobu používání Internetového obchodu, zájmech daného Návštěvníka nebo zobrazování konkrétních reklam.

2. JAKOU TECHNOLOGII VYUŽÍVÁME?

Internetový obchod využívá technologii, která ukládá a získává přístup k informacím v počítači nebo jiném zařízení, které je připojeném k síti (zejména pomocí souborů „cookies” nebo podobných funkcí), pro zajištění bezpečnosti, maximálního pohodlí při používání Internetového obchodu, a to i pro statistické účely, pro identifikaci zneužití typu ad fraud a propřizpůsobení Návštěvníkovi reklamního obsahu prezentovaného Správcem, nebo jeho spolupracujícími subjekty (subjekty uvedené v bodě bodě 11 Ustanovení) nebo jiné subjekty se kterými spolupracuje.
V závislosti na aktuálně implementovaných a zpřístupněných řešení a technických možnostech, Návštěvník má možnost určit rozsah použití příslušných souborů „cookies” (např. pro marketing) a vyjádření příslušného souhlasu. V závislosti od povoleného rozsahu technologie souborů „cookies”, se který Návštěvník souhlasí, soubory „cookies” mohou automaticky shromažďovat různá data týkající se aktivity Návštěvníka na internetu, stejně jako informace o umístění použitého zařízení (pokud to umožňuje zvolený rozsah použití „cookies” a v eventuálním případě potřeby udělený souhlas).Pokud není možné definovat rozsah použití „cookies” z úrovně webových stránek, budou aktuální nastavení prohlížeče, který používá Návštěvník.
Vzhledem k tomu, že Správce může používat řešení s podobnými funkcemi jako jsou soubory „cookies” - níže uvedené záznamy Pravidel, měly by se příslušně vztahovat rovněž k těmto technologiím.         

3. CO JSOU SOUBORY COOKIES?

Soubor „cookies” je malá textová informace odeslaná serverem a uložená na zařízení Návštěvníka (obvykle na pevném disku počítače nebo na mobilním zařízení).Uchovává informace, které může Internetový obchod potřebovat za účelem přizpůsobení se způsobu, jakým je Návštěvník používá, a ke shromažďování statistik o Internetovém Obchodu, včetně Aplikace (např. o tom, které webové stránky byly navštíveny, jaké položky byly staženy) údaje o doméně poskytovatele internetových služeb nebo zemi původu Návštěvníka. Technologie, která uchovává a získá přístup k identifikaci Návštěvníka, umožňuje aplikaci pracovat offline a uložit předvolby přihlášeného návštěvníka. Aplikace si pamatuje aktuální ID návštěvníka, dokud se uživatel nepřihlásí do aplikace, nezmění místo aplikace do online obchodu v jiné zemi nebo odinstaluje (odstraní) aplikaci z mobilního zařízení.
Technologie podobné souborům cookies mohou být používány především pro omezení kontaktu se zařízením Návštěvníka a proto aby neukládat žádné prvky do paměti zařízení Návštěvníka, ale přímo na vyhrazený server a pouze identifikátory Návštěvníka, a to jenom po dobu používání Internetového obchodu Návštěvníkem (následně, je zničit). 

4. ZÍSKÁVAJÍ SOUBORY COOKIES VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Když návštěvník používá online obchod nebo aplikaci, má možnost zvolit rozsah použití technologie souborů „cookies” a poté vyjádřit příslušný souhlas odpovídající zvolenému rozsahu. V závislosti na rozsahu použití technologie souborů „cookies” se kterými Návštěvník souhlasil, soubory „cookies” shromažďují různé typy informací, které zpravidla neobsahují osobní údaje (neumožňují identifikaci Návštěvníka). Některé informace, v závislosti na jejich obsahu a použití, však mohou však být spojený s konkrétní osobou - přiřazení určitého chování konkrétnímu Návštěvníkovi, např. propojení s údaji poskytnutými při registraci v Internetovém obchodě - a tedy být považovány za osobní údaje.To platí zejména pro soubory „cookies”, s jejímž použitím návštěvník souhlasí při využívání Internetového obchodu (např. marketingové soubory „cookies”, které nám pomáhají lépe se přizpůsobit potřebám našich Zákazníků).
Ve vztahu k informacím shromážděným soubory „cookies”, které mohou být přidruženy k určité osobě, se vztahuje ustanovení Podmínky ochrany osobních údajů, zejména pokud jde o práva osob, kterých se údaje týkají, příjemců údajů a jejich přenos do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor).
Informace o pravidlech používání souborů „cookies”, včetně možnosti zvolení rozsahů použití technologie „cookies” a vyjádření příslušného souhlasu, jsou rovněž uvedeny v obsahu informační klauzule, primárně zobrazené při první návštěvě Internetového obchodu (tzv. banner souborů „cookies”).

5. NA ZÁKLADĚ JAKÉHO PRÁVNÍHO TITULU VYUŽÍVÁME SOUBORY COOKIES?

Získávání a ukládání informací pomocí souborů „cookies”, kromě případů, kdy je to nezbytné pro zajištění řádného fungování Internetového Obchodu nebo aplikaci jejich bezpečnosti a provádění jejich základních funkcí, v tom stability služeb díky základním statistickým činnostem (poskytnutí Vám v tomto ohledu služby, zaslanou elektronickou formou, v této oblasti, když je založená ve smyslu Zákona o telekomunikacích čl. 173 odstavec 3 bod 2), je možné pouze na základě souhlasu Návštěvníka. V závislosti od aktuálně implementovaných a zpřístupněných řešení a taky technických možností, výběr rozsahu použití technologie souborů „cookies” a možného vyjádření příslušného souhlasu, je možný při první návštěvě Internetového Obchodu a to z úrovně banneru souborů „cookies”, který se objeví na viditelném a snadno přístupném místě. V takovém případě Návštěvník může, kdykoliv změnit vybraný rozsah použití technologie „cookies”, a to v Nastavení na našem webu (některé prvky obchodu pak nemusí fungovat správně). Standardní - použití jednotlivých typů souborů „cookies” lze blokovat také z úrovně webových prohlížečů, i když nastavení prohlížeče ne vždy ovlivní technologii podobnou souborům cookies (dále podrobně popsané v dokumentu). Případné odvolání souhlasu na soubory „cookies” nemá vliv na zákonnost prováděných činností.  
Do jaké míry soubory „cookies” nebo podobné technologie budou obsahovat vaše osobní údaje, bude základem pro jejich zpracování oprávněný zájem Správce nebo třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR), jako identifikace zneužití typu ad fraud, nutno Správcem je zajistit nejvyšší kvalitu obsahu, který Správce uzpůsobuje preferencím Návštěvníků a marketing - včetně přímého - produktů a služeb Správce nebo jeho spolupracujících subjektů, při čemž v takovém případě spolupracující subjekty (třetí strany uvedené v bodě 11 Ustanovení) se nepodílejí na zpracování Zákaznických údajů. Na druhou stranu, pokud tyto subjekty mohou mít také přímý přístup k těmto informacím - právním základem pro takové zpracování bude oprávněný zájem sledovaný těmito subjekty nebo dobrovolný souhlas Návštěvníka. Do té míry, do jaké jsou funkce a osobní údaje shromážděné soubory „cookies” nezbytné pro řádné poskytování služeb návštěvníkovi v rámci interentového obchodu nebo aplikace a zajištění jejich bezpečnosti - může být základ pro zpracování těchto informací považován také v souvislosti s nutností plnit smlouvu, kterou uzavřete, když se rozhodnete použít náš webové stránky (čl.6 odst.1 písm. B) GDPR). 
Může stát, že „cookies” nám umožní komunikovat s Vámi za účelem marketingů,viz výše, např. Jako součást webpush (tj. Prostřednictvím prohlížeče). V tomto případě pro tuto činnost, je nutný souhlas pro takovou komunikaci jež můžete kdykoliv odvolat aniž by to mělo vliv na zákonnost naší předchozí činnosti.

6. K ČEMU POUŽÍVÁME SOUBORY COOKIES?

Informace shromážděné soubory „cookies” označeny na liště souborů cookies jako „povinné“ (rovněž podobnou technologií jako soubory cookies, které používáme pro stejné účely) se používají především k zajištění řádného fungování našeho Internetového obchodu a aplikace a také k implementaci jejich klíčových funkcí. Týká se to zejména sledování zátěže IT infrastruktury Internetového obchodu, zajištění stability služeb z hlediska šířky pásma, plánování logistických procesů a dalších klíčových procesů z pohledu schopnosti plnit smlouvy se zákazníky. Tyto nástroje také slouží k zabezpečení našich služeb tím, že pomáhají v boji proti zneužívání, včetně identifikace návštěvnosti a nákupů generovaných tzv. boty a pomáhají nám podniknout preventivní opatření proti možné aktivitě botů.
Výše uvedené činnosti lze vzhledem k jejich účelu a právnímu základu provádět také bez ohledu na Vámi nastavené preference v rámci lišty cookies a nastavení prohlížeče.
Bez ohledu na výše uvedené, v souladu s rozsahem použití technologie „cookies”, se kterým  Návštěvník souhlasí, mohou soubory „cookies” usnadnit používání Internetového obchodu a Aplikace, například díky „zapamatování si“ sdělených informací tak, aby je Uživatel nemusel vždy zadávat a používají se k přizpůsobení obsahu stránek Vašim preferencím, včetně našich nabídek.
Soubory „cookies” lze také použít ke zvýšení použitelnosti a personalizaci obsahu Internetového obchodu a Aplikace, včetně prezentace (rovněž prostřednictvím prohlížeče - např. Webpush), vytváření, udělování a implementace reklam, nabídek nebo propagace (slevy) vyhrazené danému Návštěvníkovi, například v souladu s jeho zájmy a jeho umístěním (není účelem těchto činnosti způsobit právní dopad Návštěvníkovi nebo významně ovlivnit jeho rozhodnutí).
Používáním technologie souborů „cookies” na našich webových stránkách v závislosti na zvoleném rozsahu a vyjádřením souhlasu Návštěvníka, Správce má možnost obeznámit se s preferencemi uživatelů – např. analýzou, jak často navštěvuje naší webovou stránku nebo jaké výrobky si nejčastěji prohlíží a nakupuje v Internetovým ve stacionárních obchodech patřících do obchodů eobuv.cz. Analýza chování na internetu nám pomáhá lépe pochopit zvyky a očekávání zákazníků a přizpůsobit se jejich požadavkům a zájmům. Díky této technologii může nejenom předat uživateli reklamu uzpůsobenou jemu na míru (např. reklama vyplývající z nedávného vyhledávání nabídek pouze v kategorii „polobotky”) a z aktuálních nabídek prezentovat jen ty, které nejlépe splňují potřeby Uživatele. Může také vytvořit a prezentovat Uživateli nabídky a slevy, kde reklamní obsah může být přizpůsoben lokalizaci zařízení používaného Návštěvníkem, pokud to umožňuje zvolený rozsah použití „cookies”a udělený souhlas.
Na základě „cookies” může Správce také použít technologii, která umožňuje oslovit Návštěvníky, kteří dříve navštívili Online Obchod nebo Aplikaci při používání jiných webových stránek s reklamním sdělením.

7. MŮŽETE NESOUHLASIT S VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ POSKYTOVANÝCH SOUBORY COOKIES?

Návštěvník může vznést námitky proti činnostem Správce na základě osobních údajů odvozených ze souborů „cookies” pro výše popsané účely, a to v rozsahu, v jakém jsou činnosti Správce založeny na oprávněném zájmu (takové situace jsou uvedeny výše).
Kromě toho Návštěvník může kdykoliv změnit rozsah použití technologie „cookies” a odvolat dříve vyjádřený souhlas - to však neovlivní zákonnost akcí, které byly provedeny na základě souhlasu před jeho odvoláním a komunikací, pro které jsme získali dodatečný souhlas (např. webpush)
V případě pochybností o rozsahu používání „cookies” a použití informací získaných jejich použitím se můžete obrátit na správce - kontaktní údaje najdete v bodě I Podmínky ochrany osobních údajů.   

8. JAKÝ TYP SOUBORŮ COOKIES POUŽÍVÁME A JSOU ŠKODLIVÉ?

Soubory „cookies” používané v Internetovém obchodě nejsou škodlivé jak pro Návštěvníka, tak i pro počítač / konečné zařízení, které používá. Internetový obchod používá dva typy souborů „cookies”: relační, které zůstanou uloženy v počítači nebo v mobilním zařízení Návštěvníka, dokud se neodhlásí z internetové stránky nebo nevypne program (internetový prohlížeč); a trvalé, které zůstanou v zařízení Návštěvníka po dobu uvedenou v parametrech souborů „cookies” nebo dokud nebudou ručně odstraněny ve webovém prohlížeči.
Používáme také technologii podobnou cookies, která nám umožňuje lépe chránit shromážděné informace generováním sebezničujících, jednorázových identifikátorů v prostoru session storage, ničených při zavření webových stránek obchodu. 

9. JAK DLOUHO JSOU INFORMACE STAŘENÉ PROSTŘEDNICTVÍM SOUBORŮ ”COOKIES” UCHOVÁVÁNY?

V závislosti především na účelu a právním základu pro zpracování osobních údajů shromážděných soubory „cookies” mohou být uchovávány po různou dobu. V případě komunikace webpush - bude ona probíhat zpravidla, dokud Vy neodstoupíte od této formy kontaktu s námi (odvolání souhlasu).
Osobní údaje shromážděné soubory „cookies”, týkající se Návštěvníka, který není zákazníkem Internetového obchodu (tj. který zejména nezadal objednávku a neobjednal si produkt, nemá účet), budou uloženy, dokud nebude vznesena námitka. Správce může vymazat osobní údaje, pokud nejsou používány pro marketingové nebo jiné legitimní účely (například statistické analýzy) po 3 letech, pokud zákon neukládá Správci zpracovávat osobní údaje déle.
Část Osobních údajů může být uchovávána déle, pro případ eventuální stížnosti Návštěvníka vůči Správci, z důvodů toho, aby Správce mohl uplatnit své nároky. Nebo jsou nezbytná k uplatnění nebo obhajobě vůči nárokům třetích osob, a to v promlčecí lhůtě stanovené zákonem, zejména občanským zákoníkem.
V každém případě je rozhodující delší doba pro uchovávání osobních údajů.
Další informace o zpracování osobních údajů naleznete v Podmínkách ochrany osobních údajů.

10. SOUBORY COOKIES VYUŽÍVANÉ V INTERNETOVÉM OBCHODĚ

DRUH

POPIS

DOBA UCHOVÁNÍ

PAGECACHE_ENV

Potřebné pro zobrazení správné verze stránky Návštěvníkovi.

1 den

frontend

Uloží ID návštěvy návštěvníka v Internetovém obchodě.

1 den

snowmessage

Potřebné pro zobrazení zpráv v obchodě. Cookie obsahuje datum, kdy se zpráva o uživateli objevila v systému. Po nastavení cookie vyhledávač prohlížeče vyhledá informace o obsahu zpráv a zobrazí se uživateli. Soubor cookie se po stažení zpráv odstraní.

Do okamžiku zavření prohlížeče

snow_cache_timestamp_[id-sklepu]

Používá se k ověření, zda je nutné data v prohlížeči Návštěvníka aktualizovat. Tento soubor cookie ukládá datum generování podrobností stránky, které ukládá prohlížeč návštěvníka (například Nákupní košík, odkazy týkající se podpory účtu).

Do okamžiku zavření prohlížeče

store

Umožňuje vám spustit příslušnou verzi Internetového obchodu..

Do okamžiku zavření prohlížeče

cookies_accepted

Vytvářené při čtení zprávy o používání cookies na webových stránkách. Potřebný pro možnost skrýt zprávu pro návštěvníky, kteří zprávu již přečetli.

365 dní

userCountry

Uloží informace o zemi návštěvníka, získané na základě

umístění adresy IP.

365 dní

geo_store_switch_popup[kod-kraju]

Kde [kod-kraju] je kód země, který byl zjištěný z adresy IP

uživatele. Soubor cookie určuje, zda se zobrazuje

vyskakovací okno s návrhem na změnu úložiště na adresu IP

příslušného uživatele. Souvisí s cookie userCountry.

365 dní

ygc

Obsahuje kód identifikující návštěvníka pro marketingové účely.

365 dní

 

Tabulka je průběžně aktualizovaná, pokud jde o nástroje používané Správcem. Vyvíjíme veškeré úsilí, pro zajištění, aby tabulka obsahovala všechny soubory „cookies”, které aktuálně používáme. Vždy to však budou soubory „cookies” používané pro stejné účely, jaké najdete v tabulce. Pokud chcete být informování o seznamu, námi používaných cookies, doporučujeme Vám pravidelně kontrolovat aktuální obsah Podmínek.

11. SOUBORY COOKIES TŘETÍCH SUBJEKTŮ (THIRD PARTY COOKIES)

Soubory „cookies”, které používá Správce, se primárně používají k optimalizaci služby Návštěvníka během používání Internetového obchodu nebo Aplikace. Správce však také spolupracuje s dalšími společnostmi, které poskytují nástroje pro boj proti podvodům ad fraud a taky v rámci jejich marketingových (reklamních) aktivit. Pro účely této spolupráce prohlížeč nebo jiný software nainstalovaný na zařízení návštěvníka také ukládá soubory „cookies” od subjektů provádějících uvedené marketingové aktivity a které se mohou stát správcem osobních údajů Návštěvníka nebo jednat společně se Správcem jako společní správci osobních údajů. Soubory „cookies” odesílané těmito subjekty mají zajistit bezpečnost používání Internetového obchodu, aby Návštěvníci byli seznámení pouze s reklamami, které splňují jejich individuální zájmy a potřeby. Podle názoru Správce je pro návštěvníky atraktivnější zobrazování přizpůsobené reklamy než reklama, která nesouvisí s jejich potřebami. Bez těchto souborů by to nebylo možné, protože společnosti spolupracující se Správcem zasílají Návštěvníkům reklamní obsah.
Jako součást marketingových aktivit využívá Správce následující subjekty, které používají soubory „cookies” v Internetovém obchodě:

Subjekt

Odkaz k informacím o pravidlech ochrany osobních údajů

Awin AG

https://www.awin.com/pl/rodo

Convertiser Sp. z o.o.

https://convertiser.com/pl/polityka_prywatnosci/

Criteo GmbH

https://www.criteo.com/privacy/

Facebook Ireland

https://cs-cz.facebook.com/privacy/explanation

Google Ireland

https://policies.google.com/privacy?gl=pl   https://support.google.com/searchads/answer/7298761?hl=pl

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

Heureka Group a.s.

https://www.heurekashopping.cz/pro-zakazniky/podminky-pouzivani-pro-zakazniky/ochrana-soukromi

Hotjar Ltd.

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment

Inspigroup s.r.o.

https://www.glami.cz/info/privacy/

LiveChat Inc.

https://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/

https://www.livechatinc.com/legal/gdpr-faq/

Pingdom AB

https://www.solarwinds.com/legal/privacy

https://www.solarwinds.com/cookies

RTB House Poland Sp. z o.o.

https://www.rtbhouse.com/privacy-center/website-privacy-policy/

https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/

Seznam a.s.

https://o.seznam.cz/ochrana-udaju/

Spark DigitUP Sp. z o.o.

https://trafficwatchdog.pl/files/tw_privacy_policy.pdf

Speedcurve Limited

https://speedcurve.com/terms/

Stileo Sp. z o.o.

https://stileo.it/static/privacy

Stylight Inc.

https://about.stylight.com/privacy-policy-en_US

Synerise S.A.

https://synerise.com/resources/privacy-policy

Tradedoubler Sp. z o.o.

https://www.tradedoubler.com/pl/privacy-policy/

Trusted Shop GmbH

https://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/

Wirtualna Polska Media S.A.

https://onas.wp.pl/poufnosc.html

VIV NETworks Sp. z o.o.

https://www.vivnetworks.com/pl/ochrona-danych-osobowych

Další informace o souborech cookies těchto subjektů naleznete v jejich Podmínkách ochrany osobních údajů.

12. JAK ODSTRANIT / BLOKOVAT SOUBORY “COOKIES”?

Návštěvník může změnit způsob používání souborů „cookies” prostřednictvím rozsahu používání technologie cookies a vyjádřených souhlasů jako součást Nastavení na naší webové stránce (v závislosti na aktuálních řešení zavedených Správcem) nebo změnou Nastavení prohlížeče nebo prostřednictvím Aplikace (v závislosti na aktuálních řešení zavedených Správcem).
Způsob odstraňování se liší v závislosti na používaném webovém prohlížeči. Informace o tom, jak odstranit soubory „cookies” by měly být umístěny v sekci "Nápověda" vybraného webového prohlížeče. Odstranění souborů „cookies” není totožné s odstraněním osobních údajů získaných prostřednictvím souborů „cookies” Správcem osobních údajů.
Například v aplikaci Internet Explorer mohou být soubory „cookies” upravovány z: Nástroje -> Možnosti Internetu -> Ochrana osobních údajů; v prohlížeči Mozilla Firefox: Nástroje -> Možnosti -> Soukromí; zatímco v prohlížeči Google Chrome: Nastavení -> Zobrazit rozšířená nastavení -> Ochrana soukromí -> Nastavení obsahu -> Cookies.
Přístupové cesty se mohou lišit v závislosti na verzi prohlížeče.
Podrobné informace o správě souborů „cookies” na mobilním telefonu nebo jiném mobilním zařízení naleznete v uživatelské příručce / uživatelské příručce daného telefonu nebo mobilního zařízení.
Je také možné blokovat soubory „cookies” třetích stran se současnou akceptací souborů „cookies” používaných přímo Správcem (možnost "blokovat cookies třetích stran").
Pokud používáme technologii podobnou souborům cookies a Vámi používaný prohlížeč Vám neumožňuje její úpravu – naše řešení mohou fungovat tak, aby zajistila správný chod obchodu a jeho zabezpečení bez ohledu na nastavení prohlížeče. 

13. JAKÉ DŮSLEDKY BUDE MÍT ODSTRANĚNÍ NEBO BLOKOVÁNÍ SOUBORŮ?

V případě souborů „cookies”, jejichž účelem je usnadnit nebo zlepšit používání Internetového obchodu, může omezení používání těchto souborů v daném zařízení ovlivnit fungování Internetového obchodu, například může to souviset s neschopností udržení přihlášení a v některých případech může také významně ztížit používání Internetového obchodu.

 

III. MOHOU SE NYNĚJŠÍ PODMÍNKY ZMĚNIT A JAK SE O TOM DOZVÍM?

Správce může v budoucnu změnit zásady. Při každé změně Podmínek umístí Správce příslušnou informaci o změnách Podmínek na stránkách Internetového obchodu a v Aplikaci. Při každé změně se nová verze Podmínek zobrazí s novým datem.

 

IV. OD KDY PLATÍ TATO VERZE PODMÍNEK?

Nejnovější verze Podmínek je platná ode dne 2024-04-04.

 


Předchozí podmínky jsou dostupné následovně:

- platné k 2024-04-03
- platné k 2023-04-17
- platné k 2022-02-14
- platné k 2022-01-20

 

Zobrazit popis a seznam partnerů Důvěryhodní partneři