30 dní na vrácení zdarma
zobrazit podrobnosti
Možnost doručení zdarma pro objednávku nad 799 Kč
zobrazit podrobnosti

Podminky

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU EOBUV.CZ

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 


Vítejte v Internetovém obchodě Eobuv.cz! Chceme, abyste byli plně seznámeni s podmínky používání naší platformy, proto Vám v následujících Podmínkách Internetového Obchodu www.eobuv.cz předkládáme některé důležité informace. 

1. Podmínky specifikují všechny důležité otázky týkající se používání naší platformy. Toto je dokument, který upravuje práva a povinnosti.

2. Vlastníkem Internetového obchodu je MODIVO S.A. se sídlem v Zielona Góra, Nowy KisielinNaukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polsko, jejíž spisy vede Okresní soud v Zielona Góra, 8. oddělení. hosp. KRS, pod číslem KRS 0000541722, DIČ 929-13-53-356, REGON 970569861, BDO 000031285 se základním kapitálem: 2 008 001,00 PLN, splaceno v plné výši; e-mailová adresa: info@eobuv.cz. kontaktní telefon: (+420) 255 712 658 (poplatek jako za standardní hovor - dle ceníku příslušného operátora). 

3. Veškerá oznámení, reklamy a ceníky týkající se Produktů prezentovaných v Internetovém obchodě nepředstavují nabídku ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ale jsou pouze výzvou k podání nabídky. Objednávkou zboží nám navrhujete uzavření kupní smlouvy, ke kterému dochází teprve ve chvíli, kdy Vaši objednávku potvrdíme.   

4. Rádi bychom Vám připomněli, že používáním našeho Internetového obchodu se zavazujete pečlivě si přečíst naše Podmínky a dodržovat je. Díky tomu si u nás budete moci naplno užít nakupování. 

 

II. DEFINICE 


Níže jsou uvedeny definice, které Vám pomohou porozumět určitým termínům používaným v Podmínkách a psaných velkými písmeny: 

a) Aplikacesoftware (mobilní aplikace) poskytovaný společností MODIVO, určený k instalaci na mobilní zařízení Zákazníka a umožňující zejména užívání Internetového obchodu bez nutnosti spouštění prohlížeče. 

b) OZSOddělení zákaznických služeb MODIVO, které Vám může poskytnout informace o aktivitách prováděných Internetovým obchodem, v tom o produktech, Internetovém obchodu a organizovaných slevových akcích. OZS poskytuje informace během hodin a prostřednictvím kontaktních kanálů uvedených v Internetovém obchodě na kartě „Pomoc“ nebo „Centrum nápovědy“. Cena za volání do Oddělení zákaznických služeb (poplatek jako za standardní hovor - dle ceníku příslušného operátora).

c) Cenavýši hrubé odměny (včetně DPH) uvedené v českých korunách nebo jiné měně, která náleží nám za převod vlastnictví produktu na Vás v souladu sprodejní Smlouvou. Cena nezahrnuje náklady na doručení, pokud podmínky Akce nestanoví jinak. 

d) DSA Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 ze dne 19. října 2022 o jednotném trhu digitálních služeb a o změně směrnice 2000/31/ES (zákon o digitálních službách) jako součást obsahu Internetového obchodu zakázaného zákonem Obsahu porušující vlastnická autorská práva třetích osob nebo jejich osobnostní práva.

e) Zákazník to jste Vy, čili uživatel Internetového obchodu.

f) Obchodní zákazník jste to rovněž  Vy, ale za předpokladu, že používáte Internetový obchod jako podnikatel ve smyslu ust. § 420 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, avšak s vyloučením podnikatele, který je fyzickou osobou a uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.

g) Občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník .

h) Účet služba poskytovaná elektronicky v rámci Internetového obchodu umožňující přístup k dalším funkcím Internetového obchodu. Každý účet je označen individuálním přihlašovacím jménem a heslem.

i) Košíkslužba poskytovaná elektronicky v rámci Internetového obchodu umožňující zadání Objednávky nebo Rezervaci a využívání souvisejících funkcí.

j) MODIVO – to jsme my, MODIVO S.A. se sídlem v Zielona Góra, Nowy KisielinNaukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polsko,  jejíž spisy vede Okresní soud v Zielona Góra, 8. oddělení. Gosp. KRS, pod číslem KRS 0000541722, DIČ 929-13-53-356, REGON 970569861, BDO 000031285 se základním kapitálem: 2 008 001,00 PLN, splaceno v plné výši; e-mailová adresa: info@eobuv.cz. kontaktní telefon: (+420) 255 712 658 (poplatek jako za standardní hovor - dle ceníku příslušného operátora).

k) Produktpoložka zpřístupněná v Internetovém obchodě spolu s jejími součástmi označenými cenou a která je předmětem kupní smlouvy nebo předmětem Rezervace 

l) Slevy konkrétní podmínky prodeje nebo poskytování služeb, které byly regulovány nebo formulovány samostatně a jsou dostupné v Internetovém obchodě (např. snížení ceny nebo náklady na dopravu).

m) Podmínky tyto podmínky.

n) Rezervaceslužba, která umožňuje rezervaci vybraných Produktů za účelem jejich prohlédnutí/vyzkoušení ve vybrané Prodejně a následně jejich případné koupení. 

o) Prodejna kamenný obchod provozovaný MODIVO. Seznam dostupných prodejen je dostupný při zadávání Objednávky/Rezervaci.

p) Internetový obchod naše online platforma dostupná na www.eobuv.cz a v Aplikaci, jejímž prostřednictvím poskytujeme služby elektronicky. Prostřednictvím Internetového obchodu Vám umožňujeme zejména uzavírat kupní smlouvy, využívat Rezervace (v závislosti na dostupnosti služby) a využívat další související funkce

q) ProdejceProdejce to jsme my, tedy MODIVO, ale pokud s námi uzavřete nebo jste uzavřeli Kupní smlouvu v rámci Internetového obchodu.

r) Obsahtexty, grafika nebo multimédia (např. informace o Produktech, Produktové fotografie, propagační videa, popisy, komentáře), včetně děl ve smyslu zákona o právu autorském a práv s nimi souvisejících a vyobrazení fyzických osob, které jsou dostupné v Internetovém obchodě.

s) Kupní smlouvakupní smlouva ve smyslu ustanovení občanského zákoníku uzavřená na dálku mezi Vámi a Prodávajícím, jejíž obsah tvoří Objednávka a Podmínky, a na kterou se vztahují Zásady ochrany osobních údajů a Vámi vyjádřené dodatečné formální souhlasy.

t) Zákon o ochraně spotřebitele Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

u) Objednávka Vámi předloženou nabídku prodávajícímu, která je Vaším prohlášením o vůli uzavřít kupní smlouvu. V objednávce by měl být uveden alespoň jeden Produkt, na který se smlouva vztahuje, a další nezbytné údaje uvedené ve fázi zadávání objednávky. Nezapomeňte, že teprve potvrzení realizace Objednávky Prodávajícím na daný Produkt je okamžikem uzavření Kupní smlouvy na daný Produkt.

Vezměte na vědomí, že v Podmínkách používáme výrazy jako „Vy“ a „my“. Pokud píšeme „Vy“ (Vy, Vám, Váš atd.), máme na mysli Zákazníka, tedy uživatele Internetového obchodu. Pokud však použijeme sousloví „my“ (my, nám, náš atd.), máme na mysli MODIVO. 

 

III. ELEKTRONICKÉ SLUŽBY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ A MOBILNÍ APLIKACI 


Všeobecné informace: 


 

1. Internetový obchod můžete používat za předpokladu, že jste fyzická osoba plně způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, ale můžete svým jménem nabývat práv a přebírat závazky. Pokud máte pouze omezenou způsobilost k právním úkonům, měli byste pro používání Internetového obchodu získat právně účinný souhlas od svého zákonného zástupce k uzavření Smlouvy o poskytování služeb a Smlouvy o prodeji a tento souhlas předložit nám, bude-li o to požádán.   

2. Internetový obchod můžete používat prostřednictvím Webové stránky nebo prostřednictvím Aplikace. Pro plné využití Internetového obchodu musíte splnit určité technické podmínky, které jsou uvedeny níže v tabulce a v odst. 3:  
 

Pro webovou stránku

Pro aplikaci 

KPočítač, notebook nebo jiné multimediální zařízení s přístupem k internetu; přístup k e-mailu a aktivní e-mailové adrese; (webový prohlížeč: Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Google Chrome, Safari s verzí za posledních 24 měsíců; doporučené minimální rozlišení obrazovky: 1024x768; povolení cookies a podpora Javascriptu na webovém prohlížeči. 

Mobilní zařízení s aktivním přístupem k internetu a nainstalovaným systémem Android, aktualizovaným na verzi ne starší než poslední 2 roky a dostupnými službami Google, nebo systémem iOS aktualizovaným na verzi ne starší než poslední 2 roky. Pro některé funkce mobilní zařízení s kamerou a geolokační službou (GPS). Aplikace by měla být aktualizována na nejnovější dostupnou verzi. 

 

3. Chcete-li nakoupit, tj. uzavřít Kupní smlouvu, musíte mít aktivní e-mailovou adresu a v určitých případech klávesnici nebo jiné zařízení umožňující správné vyplňování elektronických formulářů.     

4. Prostřednictvím Internetového obchodu Vám poskytujeme elektronické služby. Mezi tyto služby patří zejména používání Účtu a jeho funkcí, správa souhlasů s marketingovou komunikací, zadávání objednávek a uzavírání smluv o prodeji, rezervací, používání košíku, přístup k Obsahu a přijímání obchodních informací. Pokud používáte Aplikaci, rozsah služeb dále zahrnuje: skenování fotoaparátem a ukládání čárových kódů vybraných produktů za účelem porovnání jejich cen, prezentace Produktů v Internetovém obchodě na základě Vámi nahraných fotografií vybraných Produktů, vyhledávání přes lokalizaci Prodejny nebo konkrétního místa přijímajícího zásilku; filtrování prezentovaných produktů nebo akcí, např. podle velikosti, kterou uvedete (např. velikost bot) nebo kategorie (např. pánské/dámské/dětské produkty); prezentace aktuálních notifikací přímo na obrazovce mobilního zařízení (push notifikace) a jejich správa; vytváření seznamů oblíbených produktů. 

5. Používáním Internetového obchodu se zavazujete: 

a) poskytnutí všech údajů nezbytných pro danou službu, které jsou pravdivé a aktuální; 

b) neprodleně aktualizovat údaje, včetně osobních údajů, poskytnuté v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytování elektronických služeb nebo Kupní smlouvy;  

c) nenarušovat fungování MODIVO, Internetového obchodu nebo Aplikace (zasahování do fungování může zahrnovat mimo jiné zadávání Objednávek způsobem, který odůvodňuje podezření na používání nástrojů, které automatizují proces zadávání Objednávek, zejména botů nebo používání služeb poskytovaných elektronicky a funkcí zpřístupněných Internetovým obchodem způsobem naznačujícím úmysl porušovat ustanovení Nařízení nebo ustanovení obecně platných právních předpisů); 

d) jednat v souladu s ustanoveními zákona, ustanoveními nařízení, jakož i se zvyklostmi a zásadami společenského soužití přijatými v dané oblasti; 

e) zaplacení Produktu ve lhůtě splatnosti a vyzvednutí Produktu ve stanovené lhůtě koupeného prostřednictvím Internetového obchodu; 

f) vyzvedněte si vyplněnou Rezervaci na příslušné Prodejně;    

g) neposkytovat, přenášet nebo zveřejňovat nezákonný obsah ve smyslu DSA. 

 

Aplikace 


6. Poskytujeme Vám rovněž možnost využívat Internetový obchod prostřednictvím bezplatné Aplikace „Eobuv.cz“ určené pro mobilní zařízení 
7. Aplikace si stahujte pouze z oficiálních obchodů: 
a) Apple App Store pro mobilní zařízení s operačním systémem iOS;  
b) Google Play - pro mobilní zařízení s operačním systémem Android.  

8. Nezapomeňte, že používání Aplikace stažené z jiného zdroje než z oficiálního obchodu s sebou nese riziko narušení integrity Aplikace a spojení se škodlivým softwarem, což představuje hrozbu pro bezpečnost Vašeho mobilního zařízení a dat v něm uložených. 
9. Pokud chcete Aplikaci používat, měli byste: 
a) stáhnout Aplikaci výše uvedeným způsobem  
b) přečíst si tyto Podmínky a informace o Aplikaci zpřístupněné v obchodech uvedených v odst. 8 výše a přijmout je, a 
c) nainstalovat Aplikaci do svého mobilního zařízení podle pokynů zobrazených po zahájení procesu instalace.  

10. Pokud chcete zadat Objednávku pomocí Aplikace, musíte mít aktivní Účet. 
11. Aplikace využívá technologie ukládání dat (přístup do paměti zařízení) k umožnění offline provozu, urychlení načítání dat, hlášení o chybě a zapamatování si uživatelských preferencí. Pro funkčnost aplikace je nutný přístup k paměti mobilního zařízení. Identifikátory uživatele a zařízení, stejně jako například identifikátory relací, se používají pro marketingové a technické účely a jsou uloženy, dokud není aplikace odinstalována. Některé z nich mohou být resetovány při změně trhu v aplikaci 
12. Pokud chcete mít možnost využívat všechny možnosti Aplikace, měli byste udělit dobrovolný souhlas s tím, aby Aplikace získala přístup k funkcím Vašeho mobilního zařízení, které Aplikace požaduje.     
13. Aplikace Vám umožňuje přijímat "push" notifikace o novinkách a akcích v Internetovém obchodě. Pokud chcete dostávat tato upozornění, měli byste souhlasit s přijímáním "push" notifikaci v rámci možností vAplikaci, nebo nám poskytnout informace o Vašich nákupních preferencích. 
14. Nezapomeňte, že svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.  

 

Účet 


15. V Internetovém obchodě si můžete vytvořit svůj individuální účet. Účet je služba, která Vám umožní používat Internetový obchod ještě pohodlněji díky uložení a ukládání adresních údajů, které jsou nezbytné pro rychlé odeslání objednaných Produktů. Účet Vám navíc umožňuje sledovat stav Vaší zadané objednávky, přístup k historii Vašich objednávek a rezervací a další funkce v něm nabízené.     
16. Abyste si mohli vytvořit účet, měli byste vyplnit registrační formulář účtu, poté přijmout Podmínky a kliknout na políčko „Vytvořit účet“. Na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli v registračním formuláři, zašleme zprávu s žádostí o potvrzení registrace účtu a s uvedením, jak to můžete provést.  
17. Po dokončení registrace Účtu obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři zprávu potvrzující vytvoření Účtu. Od tohoto okamžiku je mezi Vámi a námi v platnosti smlouva o poskytování elektronických služeb ohledně služby Účet. Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a o možnostech jejího ukončení se dočtete v části Podmínek ohledně ukončení smlouvy o poskytování služeb. 

 

Rezervace Produktů 


18. Nezapomeňte, že pro zakoupení Produktu, o který máte zájem, můžete využít službu Rezervace. Rezervace Vám umožňuje zarezervovat si Vámi vybraný Produkt, jehož Prodejcem jsme my, tedy MODIVO, za účelem jeho prohlédnutí či vyzkoušení ve vybrané Prodejně (vyzvednutí Rezervace) a následně jeho případné koupení.  
19. Možnost využití služby Rezervace závisí na dostupnosti služby Rezervace v rámci funkcí Internetového obchodu a daného Produktu. 
20. Chcete-li použít Rezervaci, vyberte produkt do košíku a poté přejděte na objednávkový formulář podle kroků pro zadání objednávky, dokud nezvolíte možnost „Vyzkoušejte, než zaplatíte“, poté budete požádáni o výběr Prodejny, ve kterém lze tuto službu přijímat.  
21 Dostupnost služby Rezervace může záviset na regionu, adrese uvedené v Objednávkovém formuláři, dostupnosti služby Rezervace pro daný Produkt, kategorii Produktů a počtu Produktů k rezervaci. Zadání několika Objednávek nebo provedení několika Rezervací současně, z nichž alespoň jedna podléhá výše uvedenému omezení, může ovlivnit dostupnost služby Rezervace pro jiné Produkty.
22. Využitím Rezervace s námi neuzavíráte Kupní smlouvu ani se vzájemně nezavazujeme k jejímu uzavření. Pokud po obdržení Rezervace splňuje Produkt Vaše očekávání, můžete se rozhodnout pro jeho koupi přímo ve zvolené Prodejně.   
23. Po dokončení Rezervace budou dotčené Produkty námi doručeny do Vámi zvolené Prodejny do 3 pracovních dnů od data dokončení Rezervace. V některých případech může být výše uvedená lhůta doručení prodloužena až na 7 pracovních dnů. V případě prodloužení uvedené lhůty Vás budeme informovat. 
24. O dokončení Vaší Rezervace a doručení Produktů do Prodejny Vás budeme informovat prostřednictvím e-mailové adresy, kterou jste uvedli v Objednávkovém formuláři. V závislosti na dostupných způsobech kontaktování můžete také obdržet oznámení push nebo SMS.
25. Produkty dodané do Prodejny v rámci Rezervace na vás budou čekat minimálně následující 2 pracovní dny.   
26. Rezervace zaniká dnem uvedeným v odstavci. 25 nebo v okamžiku zakoupení rezervovaných Produktů.   

 

Reklamace služeb 


27. Rádi bychom Vás informovali, že kromě reklamací vad Produktu, které jsou popsány v kapitole VIII, máte právo podávat reklamace týkající se naší činnosti a námi poskytovaných služeb elektronicky. Tyto reklamace Vám doporučujeme podat: 

a) v v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na níže uvedenou adresu: info@eobuv.cz;
b) písemně na adresu: eobuv.cz/MODIVO.cz Obchodní centrum Nový Smíchov Kartouzská 204/8 150 00 Praha 5-Smíchov;  

28. V reklamaci prosím uveďte informace a okolnosti týkající se předmětu reklamace, zejména druh a datum vzniku vad; Vaše požadavky a Vaše kontaktní údaje, včetně e-mailové adresy. Celý proces reklamace nám to výrazně usnadní a urychlí.
29. Na reklamaci odpovíme na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při podání reklamace, pokud jste se s námi individuálně nedohodli na jiné formě kontaktu.
30. Odpověď na Vaši reklamaci obdržíte nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podání.

 

Ukončení smlouvy o poskytování služeb


31. Máte právo odstoupit od smlouvy uzavřené s námi o poskytování elektronických služeb bez udání důvodů. Za tímto účelem byste měli předložit příslušné prohlášení v souladu s níže uvedenými pokyny.  
32. Prohlášení o odstoupení od smlouvy o poskytování elektronických služeb byste nám měli zaslat do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy. Vzor prohlášení je uveden v příloze Podmínek. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva považuje za neplatnou.
33. Bez ohledu na právo uvedené v odst.  32, můžete smlouvu uzavřenou s námi o poskytování elektronických služeb vypovědět kdykoli a bez udání důvodu s 14denní výpovědní lhůtou. Za tímto účelem nám zašlete prohlášení o ukončení této smlouvy
34. Prohlášení uvedená v odst. 32 a 33 doporučujeme zaslat e-mailem na adresu: info@eobuv.cz nebo písemně na adresu: eobuv.cz/MODIVO.cz Obchodní centrum Nový Smíchov Kartouzská 204/8 150 00 Praha 5-Smíchov.
35. Smlouvu o poskytování elektronických služeb s Vámi máme také právo vypovědět kdykoli a s jednoměsíční výpovědní lhůtou, avšak pouze v případě závažných důvodů, zejména jako jsou:  

a) změna právních ustanovení nebo výkladu významně ovlivňující poskytování elektronických služeb;   

b) ukončení aktivních obchodních a servisních aktivit MODIVO;  

c) změna způsobu poskytování služeb způsobená výhradně technickými nebo technologickými důvody;

d) změnou rozsahu poskytování služeb, na které se vztahují ustanovení nařízení, zavedením nových, úpravou nebo zrušením stávajících funkcí nebo služeb, na které se nařízení vztahuje, společností MODIVO;

e) nečinnost v Internetovém obchodě a přihlášení k Účtu po dobu minimálně 3 let, která je dána péčí o řádnou ochranu Vašich osobních údajů.

36. Nezapomeňte, že Vy i my máme právo s okamžitou platností vypovědět smlouvu o poskytování elektronických služeb uzavřenou mezi Vámi a námi, pokud druhá strana hrubě poruší ustanovení Podmínek ohledně používání služby. Pokud jste Spotřebitel, zašleme Vám výzvu, abyste porušování přestali, a to ve lhůtě do 3 dnů od obdržení upozornění. Pouze neuposlechnutí této žádosti bude mít za následek ukončení smlouvy 

37. Pokud zjistíme, že Vaše jednání hrubě porušuje naše Podmínky, můžeme také podniknout kroky k ochraně Internetového obchodu před poškozením a porušením práv ostatních Zákazníků. To může zahrnovat odmítnutí přístupu k určitým funkcím Internetového obchodu, jako je vytvoření účtu, zadávání objednávek, používání rezervací, výběr určitých forem doručení nebo platby, stejně jako publikování obsahu. Toto omezení může platit po dobu až 12 měsíců. Rádi bychom však zdůraznili, že v případě Zákazníků, kteří jsou spotřebiteli, taková opatření uplatníme až po předchozí neúspěšné žádosti o zastavení porušování Podmínek.      

38. Pokud na Vás byl použit některý z postupů uvedených v bodech výše, nezapomeňte, že vždy máte právo podat reklamaci v souladu s odst. 27-30 Podmínek.    

39. Předvolání a prohlášení uvedená v odst. 36 – 37 jsou zasílány na e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli při registraci k dané službě.  

IV. ZADÁNÍ OBJEDNÁVKY V INTERNETOVÉM OBCHODĚ  


1. Náš Internetový obchod umožňuje Prodejcům na dálku prezentovat Produkty spolu s popisem jejich vlastností a stanovením prodejních cen a zároveň Vám na základě pravidel uvedených v Podmínkách poskytuje možnost zadávat Objednávky těchto Produktů a v důsledku toho uzavřít kupní smlouvu. Informace o pravidlech a pořadí prezentace Produktů máte k dispozici přímo na stránkách Internetového obchodu v informacích o umístění Produktu.

2. Nezapomeňte, že v případě pochybností by oznámení, reklamy, ceníky a další informace zveřejněné v Internetovém obchodě, neměly být vykládány jako nabídka, ale jako výzva k uzavření smlouvy. Ceny uvedené v Internetovém obchodě jsou zadány brutto (s DPH). Ceny se také mohou lišit od cen platných v Prodejnách.  

3. Chceme všem našim zákazníkům poskytnout co nejširší sortiment produktů a také k nim rovný přístup, a z tohoto důvodu neprovádíme velkoobchodní prodej v našem Internetovém obchodě ani neprodáváme Produkty k dalšímu prodeji. Velkoobchodními objednávkami rozumíme Objednávky pokrývající takové množství Produktů nebo zadávané s takovou frekvencí, že Zákazník má v úmyslu je dále prodávat. Pokud byste však chtěli zadat velkoobchodní objednávku, kontaktujte nás prosím přímo jako Prodávajícího prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů.      

4. Akce platné v našem Internetovém obchodě nelze kombinovat. Nezapomeňte si však vždy zkontrolovat podmínky konkrétní akce, protože Vám mohou být udělena výhodnější práva, než jsou práva uvedená výše.   

5. Jak jsme uvedli výše, pro uzavření kupní smlouvy v Internetovém obchodě musíte nejprve správně zadat Objednávku Produktu, který chcete koupit. Chcete-li zadat Objednávku, měli byste:  
a) vyhledat v Internetovém obchodě model Produktu, o který máte zájem;    
b) vybrat množství, velikost a barvu Produktu z dostupných možností; 
c) kliknout na tlačítko "Přidat do košíku" a nezapomeňte, že přidání Produktu do košíku nepředstavuje jeho rezervaci;
d) přejít na záložku Košík, kde naleznete shrnutí Vaší objednávky;  
e) v Košíku je možné do označeného pole zadat Slevové kódy, jejichž pravidla použití jsou uvedena v samostatných dokumentech, zprávách nebo Podmínkách akce. V košíku máte také možnost sami odebrat produkty z Objednávky nebo změnit množství vybraných Produktů; 
f) kliknout na tlačítko „Přejít k pokladně“ a vyplňte údaje potřebné k Objednávce, zejména e-mailovou adresu. Zvláštní pozornost věnujte správnosti zadané e-mailové adresy – měli byste být jejím skutečným uživatelem nebo vlastníkem a tato adresa by neměla obsahovat žádné chyby, protože právě přes tuto adresu Vám budeme zasílat informace související s vyřízením Objednávky a uzavření kupní smlouvy.;     
g) pokud máte Účet, můžete se k němu přihlásit a údaje Objednávky se doplní automaticky, stačí zkontrolovat jejich správnost a v případě chyby opravit údaje z úrovně Nastavení účtu;  
h) zvolit způsoby doručení a platby a další informace požadované pro danou Objednávku;
i) udělit formální souhlas alespoň v rozsahu nezbytném pro zadání Objednávky, zejména byste si měli přečíst celé Podmínky a přijmout je, pokud jste tak neučinili dříve;
j) kliknout na tlačítko „Objednat a zaplatit“, což znamená, že potvrzujete správnost údajů uvedených v objednávkovém formuláři, přijímáte Podmínky a odešlete objednávku Prodávajícímu.;
k) uhradit Objednávku v souladu se zvoleným způsobem platby. V závislosti na zvolené platební metodě můžete být přesměrováni na webové stránky poskytovatele platebních služeb třetí strany, kde dokončíte platbu. 

6. Pokud Vaše Objednávka obsahuje Produkt, který nelze koupit pomocí konkrétního způsobu platby nebo doručení, toto omezení se může vztahovat také na další Produkty, které jsou součástí Objednávky.  

7. Jakmile Vaši Objednávku obdržíme, zašleme Vám e-mail s potvrzením, že byla přijata a že bylo zahájeno ověřování. Nezapomeňte, že obdržení této zprávy neznamená potvrzení uzavření Kupní smlouvy a tato zpráva má pouze informativní charakter.   

8. Vámi zadaná Objednávka je námi ověřena z hlediska možnosti jejího přijetí a realizace.  

9. Pokud Vaše Objednávka neprojde ověřením, může být zrušena. V takovém případě nedojde k uzavření Kupní smlouvy. Důvody zrušení mohou být zejména: 
a) uvedení nepravdivých, nesprávných nebo nesprávných osobních údajů v Objednávkovém formuláři nebo patřících jiné osobě;    
b) zadávání Objednávky pomocí automatů nebo jiných objednávkových automatických nástrojů, včetně botů;  
c) platnost omezení zadávání Objednávky uvedeného v kapitole III. odst. 37;    
d) nezaplacení Objednávky včas podle kapitoly V. odst. 6; 
e) zadáním velkoobchodní Objednávky nebo Objednávky za účelem dalšího prodeje Produktů, na které se Objednávka vztahuje; 
f) zadáním Objednávky v rozporu s ustanoveními obecně platných právních předpisů 
g) nedostatek Produktu na skladě Prodávajícího; 
h) ověření stavu Produktu před jeho odesláním nebo uvolněním, které odhalí znaky naznačující nesoulad Produktu se smlouvou.  

10. Ihned po ověření Objednávky od nás obdržíte e-mail:    
a) obsahující potvrzení Prodávajícího o realizaci Objednávky. Tato zpráva představuje potvrzení uzavření Kupní smlouvy na Produkty, na které se vztahuje Objednávka a okamžikem jejího doručení Vám je okamžik jejího uzavření, nebo 
b) obsahující informace o zrušení Vaší objednávky, což zahrnuje odmítnutí uzavřít s Vámi Kupní smlouvu;   
c) obsahující potvrzení Prodávajícího o realizaci Objednávky v rozsahu některých Produktů zahrnutých v Objednávce a zrušení Objednávky v rozsahu zbývajících Produktů zahrnutých v Objednávce, přičemž tato zpráva představuje potvrzení uzavření Kupní smlouvy pouze v rozsahu Produktů, na které se vztahuje potvrzení realizace Objednávky a za okamžik jejího uzavření se považuje okamžik jejího doručení Vám.    

11. Kupní smlouvy se uzavírají samostatně pro každý Produkt, pokud ze samostatných předpisů nebo podmínek akce nebo jiných pravidel prodeje, které Vám byly dány k dispozici a se kterými jste souhlasili, nevyplývá opak. 

12. Pokud bude Vaše Objednávka zrušena zcela nebo částečně, budou Vám vráceny platby, které jste provedli za část Objednávky, která byla zrušena. Peníze obdržíte bezodkladně poté, co došlo ke zrušení Objednávky  

13. Prodávající v rozsahu, v jakém není zproštěn povinnosti vystavit daňový doklad dokládající transakci, má právo Vám jej poskytnout v elektronické podobě, se kterou souhlasíte.       

14. Pokud požádáte Prodávajícího o vystavení faktury s DPH, souhlasíte s jejím zasláním na e-mailovou adresu, kterou jste uvedli při zadávání Objednávky. Pro zachování bezpečnosti dat může být přístup k faktuře s DPH zabezpečen metodami technické autentizace. 

15. O celkové ceně Produktu včetně daní, který je předmětem Objednávky, jakož i o nákladech na jeho dodání (včetně poplatků za dopravu, doručení a poštovné) a případných dalších nákladech budete informováni při zadávání Objednávku, a to i v době vyjádření vůle být vázán kupní smlouvou     

16. Neprodleně, nejpozději v okamžiku, kdy Vám bude Produkt doručen, obdržíte prostřednictvím e-mailu potvrzení o uzavření Kupní smlouvy spolu se všemi zákonem požadovanými informacemi o smlouvě a jejím předmětu.  

17. Kromě Vámi poskytnuté e-mailové adresy můžete být o stavu Vaší Objednávky dodatečně informováni prostřednictvím SMS zpráv, telefonicky nebo push notifikací. 

 

V. ZPŮSOBY A PLATEBNÍ LHŮTY ZA PRODUKT


1. Máte možnost seznámit se se způsoby platby za Produkty dostupné v Internetovém obchodě v okamžiku uzavření Kupní smlouvy tak, že přejdete na záložku Internetového obchodu s uvedením způsobů platby a přímo před zadáním Objednávky.   

2. Platební metody dostupné pro danou Objednávku mohou záviset na Produktech zahrnutých v Objednávce nebo na zvoleném způsobu dodání. Způsoby platby dostupné pro danou Objednávku jsou uvedeny při každém jejím zadání.        

3. Pokud alespoň třikrát zvolíte způsob platby „na dobírku“ a tyto platby neprovedete, může být Vaše možnost platby „na dobírku“ omezena.

4. Zúčtování elektronických platebních transakcí a transakcí platebními kartami probíhá dle Vašeho výběru prostřednictvím autorizovaných služeb. 

5. V případě kdy od Vás Prodávající neobdrží platbu, pokud jste zvolili platbu předem, tedy platbu převodem, elektronickou platbu nebo platbu platební kartou, může Vás OZS kontaktovat za účelem poskytnutí technické pomoci v oblasti platby.

6. Vyhrazujeme si, že Objednávka může být zrušena a Kupní smlouva nemůže být uzavřena v případě:
a) nezaplacení Objednávky ihned, nejpozději do 20 minut od zadání objednávky v případě elektronické platby nebo platby platební kartou.   
b) neuzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru do 2 hodin od zadání Objednávky v případě zvolení platební metody s odloženou splatností. 

7. Pokud jste zvolili dobírku, jste povinni provést platbu při převzetí zásilky. Nevyzvednutí Produktu, i přes stanovení dodatečné přiměřené lhůty, je podmínkou ukončení Kupní smlouvy. Výše uvedené se však nevztahuje na neprefabrikované Produkty vyrobené podle Vašich individuálních specifikací nebo určené k uspokojení Vašich individuálních potřeb. 

8. Pokud jste zvolili platbu předem a zaplatili jste ji, nevyzvednutí Produktu ve stanovené lhůtě a nevyzvednutí Produktu v dodatečné lhůtě je podmínkou ukončení Kupní smlouvy – v takové situaci Prodávající vrátí platba ihned po obdržení Produktu zpět, nejpozději však do 14 dnů od ukončení Smlouvy. Výše uvedené se však nevztahuje na neprefabrikované produkty vyrobené podle Vašich specifikací nebo určené k uspokojení vašich individuálních potřeb. 

9. V případě, kdy zvolíte platbu předem a Objednávku zaplatíte před jejím ověřením a uzavřením Kupní smlouvy, až do okamžiku uzavření smlouvy je zaplacená částka považována za zálohu kupní ceny Produktu. Pokud po zaplacení zálohy dojde ke zrušení Objednávky dle kapitoly IV. odst. 9, nebo nám oznámíte, že Objednávku rušíte, zálohu Vám vrátíme na Váš účet stejnou platební metodou, která byla použila k její úhradě. 

 

VI. CENA, ZPŮSOBY A LHŮTA DODÁNÍ PRODUKTU 


1. Doručení produktů, které lze koupit v našem Internetovém obchodě, se uskutečňuje na území České republiky.   

2. Dodání Produktu je zpoplatněno, pokud obsah uzavřené Kupní smlouvy nestanoví jinak, např. Prodávající může nabídnout dopravu zdarma po dosažení konkrétní hodnoty Objednávky nebo u konkrétních Produktů. 

3. Způsoby a náklady na dodání Produktu, které máte k dispozici v okamžiku uzavření Kupní smlouvy, jsou uvedeny v záložce „Doba a způsoby dodání“ v Internetovém obchodě a pokaždé Vám budou předloženy k výběru při zadávání Objednávky.  

4. Způsoby dodání dostupné pro danou Objednávku mohou záviset na Produktech zahrnutých v Objednávce, kdo je Prodejcem těchto Produktů nebo na Vámi zvoleném způsobu platby.     

5. V případě některých Produktů umožňujeme také osobní vyzvednutí na Prodejně. Pokud je taková možnost dostupná, uvidíte ji pokaždé na podstránce daného Produktu a budete si ji moci vybrat při zadávání Objednávky. Vyzvednutí objednaných Produktů v Prodejně není možné, pokud je Kupní smlouva uzavřena s naším Partnerem.  

6. Po uzavření Kupní smlouvy Vám odešleme zakoupený Produkt do 3 pracovních dnů. Ve zvláště odůvodněných případech může být tato lhůta prodloužena, nejdéle však do 14 dnů ode dne uzavření Kupní smlouvy, o čemž Vás budeme samozřejmě neprodleně informovat.  

7. Tato kapitola se nevztahuje na Rezervace. 

 

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 


1. Právo na odstoupení od Kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem Vám umožňuje vrátit Produkt, což Vám umožní seznámit se s Produktem a případně odstoupit od Kupní smlouvy bez udání důvodů nebo vzniku nákladů, s výjimkou nákladů uvedených níže.    

2. Právo uvedené v odst. 1 vůči nám můžete uplatnit jakýmkoli jednoznačným prohlášením. Uvedené prohlášení doporučujeme učinit písemně a současně doporučujeme předložit doklad o zakoupení Produktu. Dokladem o koupi může být účtenka. 

3. Prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy můžete podat jakoukoli formou, doporučujeme Vám:    
- zaslání prohlášení pomocí systému elektronického vracení poskytovaného Internetovým obchodem na záložce Vratky v Internetovém obchodě nebo v souladu s informacemi v něm obsaženými. 
- zaslání prohlášení poštou na níže uvedenou adresu: eobuv.cz/MODIVO.cz Obchodní centrum Nový Smíchov Kartouzská 204/8 150 00 Praha 5-Smíchov nebo e-mailem na: info@eobuv.cz. Zákazník může použít vzor prohlášení o odstoupení od smlouvy, který je přílohou těchto Podmínek.  

4. Prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy nám musí být doručeno nejpozději ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy jste převzali Produkt.  

5. Poskytujeme Vám také dodatečné právo na odstoupení od Kupní smlouvy, které můžete uplatnit ve lhůtě 15 až 30 dnů ode dne převzetí Produktu.  

6. Dodatečné právo na odstoupení od Kupní smlouvy dle tohoto odstavce můžete uplatnit pouze, pokud je vrácený Produkt kompletní, nepoškozený a nepoužitý, má všechny štítky, bezpečnostní prvky a plomby, které na něm byly umístěny v době dodání, produkt jste používali způsobem, který nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro zjištění jeho povahy, vlastností a fungování, jakož i vrátit Produkt Prodávajícímu ve lhůtě uvedené v odst. 15. Lhůty uvedené vodst. 4 a 5 se počítají ode dne dodání Produktu Vám nebo, pokud se Kupní smlouva vztahuje na více než jeden Produkt, od data obdržení posledního Produktu, na který se vztahuje Kupní smlouva. ​   ​  

7. Prodávající, s výhradou výjimek stanovených zákonem o ochraně spotřebitele, vrátí všechny Vámi provedené platby do 14 dnů ode dne obdržení prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy. 

8. Pokud bylo prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy podáno ve lhůtě uvedené v odst. 4:
a) Prodejce vrátí cenu zaplacenou za Produkt stejným způsobem platby, který jste použili při zadávání Objednávky, nebo pokud to není objektivně možné, pomocí nejpodobnějšího způsobu platby, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem vrácení, který Vám nezpůsobí žádné další náklady.  
b) Prodávající Vám rovněž vrátí náklady na dodání Produktu. Pokud jste však zvolili jiný než nejlevnější, Prodávajícím obvykle využívaný způsob dodání, Prodávající není povinen Vám uhradit náklady přesahující náklady na uvedený nejlevnější způsob dodání.  

9. Pokud bylo prohlášení o odstoupení od Kupní smlouvy podáno ve lhůtě uvedené v odst. 5: 
a) Prodejce vrátí cenu zaplacenou za Produkt stejnou platební metodou, kterou jste použili při zadávání Objednávky, nebo, pokud to není objektivně možné, pomocí nejpodobnější platební metody dostupné Prodávajícímu, který Vám nezpůsobí žádné další náklady.  
b) Prodávající není povinen uhradit náklady na dodání Produktu k Vám ​.  

10. Prodávající není povinen Vám hradit náhradu nákladů, které Vám vznikly v souvislosti s podáním prohlášení o odstoupení od smlouvy uvedeného v odst. 2.  

11. Pokud nákup financujete prostředky, které Vám byly poskytnuty na základě smlouvy o spotřebitelském úvěru, vrátí Prodávající platbu na účet věřitele.   

12. Pokud Vám Prodejce nenabídl, že si Produkt vyzvedne sám, může zadržet vrácení plateb, které od Vás obdržel, dokud mu Produkt nebude doručen zpět nebo mu neposkytnete doklad o zaslání Produktu zpět, podle toho, která událost nastane dříve. 

13.Nezapomeňte, že jste odpovědní za jakékoli snížení hodnoty Produktu, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Produktem jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.  

14. S výhradou odst. 15, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste odstoupili od Kupní smlouvy, vraťte Produkt Prodávajícímu, pokud Prodávající nenabídl, že si Produkt u Vás vyzvedne sám. Pro dodržení lhůty stačí vrátit Produkt před uplynutím jeho platnosti na adresu eobuv.cz/MODIVO.cz Obchodní centrum Nový Smíchov Kartouzská 204/8 150 00 Praha 5-Smíchov nebo v případě podání prohlášení o odstoupení od smlouvy prostřednictvím elektronického systému vrácení zboží poskytovaného Internetovým obchodem na adresu uvedenou na vygenerovaném přepravním štítku. Přiložte prosím doklad o koupi zboží. 

15.Pokud uplatníte dodatečné právo na odstoupení od Kupní smlouvy uvedené v odst. 5, nejpozději poslední den lhůty uvedené v odst. 5 jste povinni vrátit Produkt Prodávajícímu. Pro dodržení lhůty postačí předání Produktu přepravci před jejím uplynutím. 

16. Pokud Vám byl Produkt vydán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru uzavřené s vybraným věřitelem v souvislosti s Kupní smlouvou a Vy jste uplatnili právo odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru, Kupní smlouva zůstává v platnosti a Prodejce má vůči Vám nárok na zaplacení částek splatných na základě kupní smlouvy, pokud produkt ihned nevrátíte prodejci. Produkt musí být vrácen na následující adresu: eobuv.cz/MODIVO.cz Obchodní centrum Nový Smíchov Kartouzská 204/8 150 00 Praha 5-Smíchov (přiložte vytištěný doklad o koupi). Dále připomínáme, že pravidla pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy o spotřebitelském úvěru jsou upravena samostatně v rámci vztahu mezi Vámi a poskytovatelem úvěru, se kterým jste uzavřeli smlouvu o spotřebitelském úvěru.         

17. Existují případy, kdy nejste oprávněni odstoupit od Kupní smlouvy a tyto případy jsou uvedeny vust. § 1837 občanského zákoníku. Toto právo se nevztahuje zejména na smlouvu: 
a) jejímž předmětem je dodávka Produktu vyrobeného podle Vašich zákaznických požadavků nebo přizpůsobeného Vašim osobním potřebám;  
b) jejímž předmětem je dodávka Produktu v zapečetěném obalu, který z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej porušíte; 
c) jejímž předmětem je Produkt, který byl po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smísen s jiným zbožím; 

 

VIII. REKLAMACE 


1. Prodávající je povinen poskytnout Vám Produkt bez vad v souladu s Kupní smlouvou ve smyslu ust. § 2095 a ust. § 2161 občanského zákoníku. Pokud bude shledán v rozporu se smlouvou, máte právo podat reklamaci Prodávajícímu způsobem uvedeným v této kapitole.   

2. V případě uvedeném v odst. 1, můžete v rámci reklamace požádat Prodávajícího o opravu nebo výměnu Produktu. Můžete také požádat o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy za podmínek uvedených vust. § 2171 občanského zákoníku (tj. pokud Prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s ust. § 2170 odst. 1 a 2 občanského zákoníku, pokud se vada projeví opakovaně, pokud je vada podstatným porušením smlouvy, nebo pokud je z prohlášení Prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího).  

3. Odpovědnost Prodávajícího za vady plnění trvá 2 roky ode dne převzetí Produktu. 

4. Další informace o Vašich právech z vadného plnění jsou dostupné v Internetovém obchodě v záložce Reklamace. 

5. Odpovídáme za soulad Produktu s Kupní smlouvou a za vyřízení Vaší reklamaci. Níže uvádíme krátký návod, jak podat reklamaci: 
a) Internetový obchod poskytuje funkci generování reklamací pomocí vyhrazeného elektronického reklamačního systému, který je dostupný v Internetovém obchodě v záložce Reklamace. Chcete-li pomocí něj podat reklamaci, musíte poskytnout požadované informace. Po vyplnění a potvrzení všech údajů nám bude zaslána reklamace a Vy byste měli postupovat podle obdržených pokynů 

b) Dále Vám poskytujeme možnost uplatnit reklamaci v naší Prodejně. Za tímto účelem byste do zvolené Prodejny měli zanést reklamovaný Produkt a poskytnout informace odpovídající těm, které jsou uvedeny v písm.  a) tohoto odstavce. Abychom Vám tento postup usnadnili, připravili jsme pro Vás reklamační formulář, který si můžete stáhnout na stránkách Internetového obchodu v záložce Reklamace.     
c) Reklamaci lze uplatnit písemně zasláním reklamačního prohlášení spolu sProduktem společnosti MODIVO na následující adresu: eobuv.cz/MODIVO.cz Obchodní centrum Nový Smíchov Kartouzská 204/8 150 00 Praha 5-Smíchov, za tím účelem: 
v reklamaci uveďte své kontaktní údaje (jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefon, korespondenční adresu), označení  reklamovaného Produkt a také popis vady (nesoulad se smlouvou ) a zvolte si jeden ze způsobů odstranění vady uvedených vodst. 2 
- v reklamaci můžete uvést, že v případě, kdy oprava nebo výměna produktu z jakéhokoli důvodu bude nemožná nebo by nemohla být provedena v přiměřené době, pak si přejete využít slevu z ceny produktu o konkrétní částku nebo si přejete uplatnit právo na odstoupení od Kupní smlouvy (vrácení produktu).
-
k reklamaci přiložte doklad o koupi reklamovaného Produktu (např. účtenku). 
- reklamaci zašlete spolu s reklamovaným Produktem na adresu: eobuv.cz/MODIVO.cz Obchodní centrum Nový Smíchov Kartouzská 204/8 150 00 Praha 5-Smíchov. 

6. V případě uvedeném v odst. 5 písm. a) a c) jste povinni Prodejci na jeho žádost poskytnout Produkt, který má být opraven nebo vyměněn. Prodejce si od Vás Produkt vyzvedne na své náklady. V případě odstoupení od Kupní smlouvy z důvodu vady Produktu neprodleně vraťte Produkt Prodávajícímu na jeho náklady.   

7. Podrobnosti ohledně způsobů bezplatného vyzvednutí reklamovaného Produktu poskytovaných Prodávajícím naleznete v Internetovém obchodě v záložce Reklamace.     

8. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena a budete o tom informováni nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po vyřízení reklamace Vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

9. Podáte-li reklamaci způsobem uvedeným v odst. 5, odpověď na reklamaci bude zaslána na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Pokud e-mailovou adresu neuvedete, nebo uvedete neexistující e-mailovou adresu,, odpověď bude zaslána na Vámi uvedené telefonní číslo.  

10. Bez ohledu na právo podat reklamaci z důvodu vady plnění můžete být oprávněni podat záruční reklamaci, avšak pouze v případech, kdy Vám byla záruka výslovně poskytnuta.     

11. Záruka je poskytnuta předložením záručního prohlášení, které specifikuje povinnosti poskytovatele, tedy subjektu, který danou záruku poskytuje, a Vaše práva v případě, že Produkt nemá vlastnosti uvedené v tomto prohlášení. 

12.Při uplatnění reklamace Vám vždy zašleme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno datum, kdy jste reklamaci uplatnili, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. 

 

IX. DOHODY S OBCHODNÍM ZÁKAZNÍKEM  


1. Ustanovení této kapitoly se na Vás vztahují pouze v případě, že jste Obchodním zákazníkem. V případě, že některé ustanovení této kapitoly stanoví práva a povinnosti Obchodního zákazníka odlišně, než jiné ustanovení těchto Podmínek, ustanovení této kapitoly se použije přednostně.

2. Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy uzavřené s Obchodním zákazníkem do 14 dnů ode dne jejího uzavření. Odstoupení od Kupní smlouvy v tomto případě může proběhnout bez udání důvodu a bez vzniku jakýchkoliv nároků z Vaší strany vůči Prodávajícímu. 

3. Prodávající má právo omezit dostupné způsoby platby nebo dodání a je oprávněn požadovat provedení úplné nebo částečné platby předem. 

4. Jakmile Prodávající předá Produkt dopravci, výhody a břemena související s Produktem a riziko náhodné ztráty nebo poškození Produktu přecházejí na Obchodního zákazníka.   

5. Odpovědnost prodávajícího ze záruky za jakost Produktu vůči Obchodnímu zákazníkovi vyloučena.

6. V případě, že jste Obchodním zákazníkem, jsme oprávněni ukončit Smlouvu o poskytování služeb nebo jakoukoli licenční smlouvu uzavřenou na základě Podmínek s okamžitou účinností a bez uvedení důvodů zasláním příslušného prohlášení v jakékoli formě .  

7. My a naši zaměstnanci, zmocnění zástupci a zmocněnci neneseme vůči Obchodnímu zákazníkovi odpovědnost za škodu, včetně ušlého zisku, pokud škoda nebyla způsobena úmyslně.

8. V případě vzniku jakéhokoliv sporu mezi námi a Obchodním zákazníkem je k řešení sporu příslušný obecný soud společnosti MODIVO.  

9. Ve vztahu k Obchodním zákazníkům můžeme tyto Podmínky kdykoli jednostranně změnit  

10. Ve vztahu k Obchodním zákazníkům se nepoužije kapitola III odst. 29 a 30 a odst. 33 a 35, jakož i kapitola VII a kapitola VIII těchto Podmínek. 

 

X. PŘEDCHÁZENÍ NEZÁKONNÉMU OBSAHU 


1. Nepřímé služby ve smyslu DSA jsou dostupné v našem Internetovém obchodě. Tyto služby jsou adresovány příjemcům na území České republiky a jsou to:     
a) recenze – funkce, která umožňuje zveřejňovat názory na Produkty; 

2. Abyste mohli Internetový obchod používat zcela bezpečně, vynakládáme maximální úsilí k odstranění nelegálního obsahu u výše uvedených služeb ihned poté, co se o něm dozvíme a tento obsah ověříme. Používáním Internetového obchodu se tedy také zavazujete, že nebudete poskytovat, přenášet ani zveřejňovat nezákonný obsah. 

3. Nezákonným obsahem se rozumí informace, která sama o sobě nebo v souvislosti s konkrétním jednáním není vsouladu sobecně platnými právními předpisy. Nezákonným obsahem může být zejména obsah porušující autorská práva, obsah diskriminující, urážlivý, vulgární, podněcující knenávisti nebo jinak porušující osobnostní práva, dále prezentace Produktů a informace o nich, které nesplňují konkrétní zákonné požadavky nebo porušují práva jiných subjektů. 

4. Kromě toho vrámci služby zveřejňování recenzí na Produkty tyto recenze můžete zveřejňovat pouze za předpokladu, že jste dotyčné Produkty skutečně koupili, a vyhrazujeme si také, možnost odmítnout zveřejnit recenze, které  
a) jsou zavádějící; 
b) byly sepsány za finanční odměnu; 
c) obsahují reklamní nebo marketingový obsah nebo odkazují na tzv. Umístění Produktu; 
d) obsahují odkazy na webové stránky; 
e) porušují osobní práva nebo zásady společenského soužití  
f.) obsahují osobní údaje nebo jiné citlivé údaje  
g) nesouvisí s Produktem; 
h) mají obsah, který je vulgární nebo obecně považovaný za urážlivý.  

5. O nezákonném obsahu se můžeme dozvědět sami, ale také můžeme získat informace o jeho existenci od jakékoli osoby nebo subjektu, včetně důvěryhodných informátorů, jejichž hlášení vždy řešíme priorit   

6. Neprovádíme předběžnou ani automatizovanou identifikaci a ověřování nezákonného obsahu a veškerá rozhodnutí o něm jsou přijímána po obdržení informací o jejich výskytu a osobami s patřičnými znalostmi. ​ 

7. Pokud v naší službě identifikujete nezákonný obsah, máte právo nám to nahlásit. Můžete tak učinit prostřednictvím elektronického kontaktního místa dostupného na stránkách Internetového obchodu v záložce týkající se nelegálního obsahu a výběrem možnosti nahlásit nezákonný obsah.    

8. Jakmile se dozvíme o existenci nezákonného obsahu, odstraníme jej nebo k němu znemožníme přístup. 

9. Pokud příjemce naší služby poskytne nezákonný obsah nebo obsah v rozporu s Podmínkami, můžeme použít 
a) omezení viditelnosti určitých informací, včetně jejich vymazání, zamezení přístupu k nim, jejich uložení   
b) pozastavení, ukončení nebo jiné omezení peněžních plateb; 
c) úplné nebo částečné pozastavení nebo ukončení poskytování služby; 
d) pozastavení Účtu nebo ukončení smlouvy o poskytování elektronických služeb v rozsahu Účtu.  

10. Rozhodnutí spolu s odůvodněním učiněným v důsledku nahlášení daného obsahu bude zasláno na e-mailovou adresu oznamovatele a zájemce o službu. 

11. Rádi bychom upozornili, že vždy respektujeme základní práva příjemců našich služeb, jakož i svobodu projevu a informací. Zájemcům o danou službu zároveň poskytujeme zdůvodnění námi uplatňovaných omezení. 

12. Pokud jste příjemcem dané služby, včetně případů, kdy jste nahlásili nezákonný obsah a nesouhlasíte s naším rozhodnutím nebo jeho odůvodněním uvedeným v bodě. 8 nebo 9, máte právo podat stížnost do 6 měsíců ode dne, kdy jste o ní byli informováni. Odpovíme na Vaši stížnost a vysvětlíme vaše obavy co nejdříve. Stížnost byste měli podat elektronicky prostřednictvím našeho elektronického kontaktního místa a výběrem možnosti podání stížnosti. Kontaktní místo je dostupné na webu Internetového obchodu v záložce týkající se nezákonného obsahu. 

13. Nezapomeňte, že v případě často zjevně neopodstatněných zpráv nebo stížností máme právo po neúčinném upozornění pozastavit jejich projednávání na dobu až 12 měsíců. 

14. Účinná právní úprava nás zavazuje, abychom v případě, že obdržíme příkaz od oprávněného soudního nebo správního orgánu, podnikli kroky v něm uvedené nebo poskytli uvedené informace. V takovém případě, pokud se tyto úkony týkají Vás nebo Vámi poskytnutého obsahu, budeme Vás informovat o přijetí takové objednávky ve lhůtě v ní uvedené, nebo není-li taková lhůta stanovena, nejpozději v době, kdy jsou prováděny akce. 

15. Více informací lze získat na webových stránkách Internetového obchodu v záložce týkající se nezákonného obsahu. 

 

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 


1. Jsme správci Vaších osobních údajů.    

2. Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro vytvoření Účtu, používání některých elektronických služeb, uzavření Kupní smlouvy nebo rezervaci.   

3. Podrobné informace týkající se ochrany osobních údajů jsou uvedeny v záložce „Politika ochrany soukromí a soubory cookies“ dostupné v Internetovém obchodě. 

 

XII. LICENCE 


1. Výhradní práva k námi nebo našimi smluvními partnery  zpřístupněnému/umístěnému Obsahu v rámci Internetového obchodu , zejména autorská práva, název Internetového obchodu (ochranná známka), jeho grafické prvky, software (včetně Aplikace) a práva týkající se databází podléhají právní ochraně a máme na ně nárok my nebo subjekty, se kterými jsme uzavřeli příslušné smlouvy. Jste oprávněni bezplatně používat výše uvedený Obsah včetně Aplikace, Obsah zveřejněný v souladu s ustanoveními zákona a již šířený jinými Zákazníky v rámci Internetového obchodu, avšak pouze pro vlastní osobní potřebu a výhradně za účelem řádného použití internetového obchodu, v oblasti celého světa. Užívání Obsahu včetně Aplikace v jakémkoli jiném rozsahu je povoleno pouze na základě písemného výslovného, ​​předchozího souhlasu uděleného oprávněnou osobou. 

2. Umístěním jakéhokoli Obsahu do Internetového obchodu (včetně umístění prostřednictvím Aplikace), zejména grafiky, komentářů, názorů nebo prohlášení na Účtu nebo jinde v Internetovém obchodě, nám udělujete nevýhradní, bezplatnou licenci k použití, záznamu, změně, odstranění a doplnění, veřejnému provozování, veřejnému zobrazování, kopírování a šíření (zejména na internetu) tohoto Obsahu po celém světě. Toto právo zahrnuje právo udělovat podlicence v rozsahu odůvodněném plněním v rámci Kupní smlouvy nebo Smlouvy o poskytování služeb (včetně provozování a vývoje Internetového obchodu), jakož i oprávnění vykonávat samostatně nebo s pomocí třetích osob závislá práva v oblasti vývoje, adaptace, zpracování a překladu díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů. V rozsahu, v jakém nejste oprávněni udělovat licence uvedené v tomto ustanovení se zavazujete pro nás získáte příslušné licence. 

3. Bez ohledu na výše uvedená ustanovení podléhá Aplikace vlastnickým právům společnosti MODIVO. Jakmile si nainstalujete Aplikaci do svého mobilního zařízení, udělujeme Vám nevýhradní licenci k používání Aplikace, včetně reprodukce Aplikace pouze v souvislosti s jejím stažením do mobilního zařízení a instalací a spuštěním Aplikace na Vašem mobilním zařízení. Aplikace můžete nainstalovat na libovolný počet svých mobilních zařízení, ale na jedno mobilní zařízení smíte nainstalovat pouze jednu kopii aplikace. 

4. Zejména nejste oprávněni překládat, upravovat, měnit vzhled nebo provádět jakékoli jiné změny Aplikace, včetně jejího zdrojového kódu, s výjimkou situací povolených zákonem, a nejste oprávněni Aplikaci používat ke komerčním účelům.   

5. Ustanovení kapitoly III odst. 32 do 40 Podmínek se použijí na licenční smlouvu s ohledem na možnost ji analogicky ukončit.  

 

XIII. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY ŘEŠENÍ SPORŮ 


1. Máte právo využít smírného řešení spotřebitelských sporů. Spotřebitel má podle Zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz. 

2. Podrobnosti o metodách a přístupu k mimosoudním formám řešení sporů naleznete na následujících adresách:    
a) https://www.coi.cz/ Česká obchodní inspekce
b) https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/consumers-dispute-resolution/out-of-court-procedures/index_cs.htm  

3. Dodatečně na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr.   je k dispozici platforma pro online systém řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli na úrovni EU (platforma ODR). Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčný web s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a podnikatele, kteří hledají mimosoudní řešení sporu ze smluvních závazků vyplývajících z online kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb. 

4. Ustanovení této kapitoly mají informativní charakter a nezakládají naši povinnost používat způsoby mimosoudního řešení sporů.

 

XIV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 


1.Tyto Podmínky jsou platné ode dne 04.04.2024. 

2. Máme právo změnit Podmínky vpřípadě, že nastane některý z níže uvedených důležitých důvodů: 
a) Změna právních ustanovení upravujících prodej Produktů nebo poskytování služeb elektronickými prostředky, která má vliv na vzájemná práva a povinnosti uvedené ve smlouvě uzavřené mezi Vámi a námi nebo změna výkladu výše uvedených právních ustanovení v důsledku toho soudních rozsudků, rozhodnutí, doporučení nebo pokynů úřadů příslušných v dané oblasti nebo orgánů; 
b) změna způsobu poskytování služeb způsobená výhradně technickými nebo technologickými důvody (zejména aktualizace technických požadavků uvedených v tomto nařízení; 
c) změna rozsahu poskytování služeb, na které se vztahují ustanovení Podmínek, zavedením nových, úpravou nebo zrušením stávajících funkcí nebo služeb, na které se Podmínky vztahují.

3. V případě změny Podmínek Vám jeho jednotné znění poskytneme zveřejněním v Internetovém obchodě a prostřednictvím zprávy zaslané na Vámi uvedenou e-mailovou adresu při uzavírání smlouvy o poskytování elektronické služby. Pokud MODIVO nemá Vaši e-mailovou adresu, budou Vám informace o změnách Podmínek zaslány v rámci upozornění v Aplikaci.

4. Změna Podmínek nabývá účinnosti po 14 dnech ode dne odeslání informace o změně. V případě Zákazníků, kteří uzavřeli Smlouvu o poskytování Služby, tedy těch, kteří mají Účet, mají právo Smlouvu o poskytování Služby vypovědět do 14 dnů ode dne oznámení změny Podmínek. Změny Podmínek, které mají pozitivní dopad na situaci Zákazníka, který je Spotřebitelem, zejména přiznávající mu další práva, nabývají účinnosti dnem uvedeným v Podmínkách, a pokud tomu tak není, pak dnem, kdy zaslat informaci o změně Podmínek. Změna Podmínek nemá vliv na Kupní smlouvy uzavřené Zákazníkem před změnou Podmínek. 

5. Odst. 2-4 se nevztahují na změny Podmínek v kapitole IX týkající se Obchodních zákazníků, ve vztahu k nimž mohou být provedeny změny bez udání důvodů a kdykoli.  

6. Smlouvy uzavřené v Internetovém obchodě se uzavírají v češtině. 

7. Internetový obchod nenabízí jinéí prostředky on-line komunikace uvedené vust. § 1820 odst. 1, písm. c) občanského zákoníku. 

8. Poskytujeme technická a organizační opatření přiměřená míře ohrožení bezpečnosti funkcí nebo služeb poskytovaných na základě smlouvy o poskytování služeb a správnosti poskytnutých údajů. Používání elektronických služeb s sebou nese typická rizika související s přenosem dat přes internet, jako je jejich šíření, ztráta nebo přístup k nim neoprávněnými osobami.  

9. Obsah těchto Podmínek je bezplatně dostupný na následující adrese: https://eobuv.cz/b/podminky, jakož i v rámci Aplikace, kde si jej můžete kdykoli prohlédnout a vytisknout. Podmínky jsou Vám zpřístupněna vždy nejpozději při projevení vůle uzavřít smlouvu a jsou Vám rovněž zaslány e-mailem přímo po jejím uzavření, nejpozději při dodání Produktu nebo před zahájením poskytování služby.   

10. Používání Internetového obchodu prostřednictvím webového prohlížeče nebo Aplikace, včetně zadání Objednávky a telefonického hovoru na OZS, může zahrnovat nutnost vynaložení nákladů na připojení k internetu (poplatek za přenos dat) nebo nákladů na telefonní hovor, v souladu s tarifním balíčkem poskytovatele služeb, kterého využíváte. 

11. Ve věcech neupravených v těchto Podmínkách se použijí obecně platná ustanovení právního řádu České republiky, zejména: občanský zákoník, zákon o ochraně spotřebitele a další příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů. Volba  práva České republiky jako práva rozhodného podle těchto Podmínek nezbavuje spotřebitele ochrany, která je mu poskytována na základě ustanovení, která nelze vyloučit dohodou mezi Prodávajícím a Spotřebitelem podle práva, které by bylo v souladu s příslušnými předpisy použitelné v případě absence volby. 

12. Ustanovení těchto Podmínek nevylučují ani neomezují žádná práva Spotřebitelů podle kogentních ustanovení zákona a jakékoli pochybnosti by měly být vyřešeny ve prospěch Spotřebitele. V případě jakéhokoli neúmyslného rozporu ustanovení těchto Podmínek s výše uvedenými ustanoveními mají tato ustanovení přednost a společnost MODIVO je použije. 

 


 

PŘÍLOHA 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ SE SPOLEČNOSTÍ MODIVO 

(Tento formulář vyplňte a zašlete zpět pouze v případě, že si přejete odstoupit od smlouvy, a to na adresu: eobuv.cz/MODIVO.cz Obchodní centrum Nový Smíchov Kartouzská 204/8 150 00 Praha 5-Smíchov nebo e-mailem na: info@eobuv.cz) 

Adresát: 

MODIVO S.A. / eobuv.cz  

se sídlem v Zielona Góra 

Ul. Nowy Kisielin – Naukowa 15,  

66-002 Zielona Góra, Polsko  

info@eobuv.cz  

 

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o zakoupení následujícího zboží/o poskytnutí těchto služeb/o doručení následujícího zboží/ o dílo spočívající ve zhotovení následujícího zboží*.  

Datum uzavření smlouvy(*)/přijetí(*): 

Číslo objednávky (případně; pouze volitelný): 

Jméno a příjmení spotřebitele (spotřebitelů): 

Adresa spotřebitele (spotřebitelů): 

Podpis spotřebitele (spotřebitelů) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě): 

Datum: 

  

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte 


Předchozí podmínky jsou dostupné následovně:
- platné k 2024-04-03
- platné k 2023-02-23
- platné k 2022-07-05
- platné k 2022-01-20
- platné k 2021-08-31
- platné k 2021-07-29
- platné k 2021-02-14
- platné k 2021-01-14
- platné k 2020-03-24
- platné k 2018-07-16
- platné k 2018-05-24
- platné k 2017-02-27