30 dní na vrácení zdarma
zobrazit podrobnosti
Možnost doručení zdarma pro objednávku nad 799 Kč
zobrazit podrobnosti

Podmínky pro používání služby esize.me

 

Využijte služby společností ze skupiny CCC a díky skenu Vašeho chodidla si vyberte perfektně padnoucí boty v online obchodě nebo kamenných prodejnách naší kapitálové skupiny.

Získáte přístup k novým funkcím v internetových obchodech a také poradenství našich prodejců v kamenných obchodech skupiny CCC.

Aktuální seznam společností ze skupiny CCC je k dispozici u prodávajícího v kamenném obchodě a na webových stránkách https://www.eobuv.cz/b/skupina-ccc.

 

I. Obecné podmínky

1. Poskytovaný nástroj vám pomůže vybrat nejlepší možnou obuv pro vás. Stále budete moci využít celou nabídku dostupnou v našich obchodech. Nástroj esize.me vám však pomůže se správným výběrem velikosti.
2. Poskytovatelem služeb esize.me je pokaždé společnost ze skupiny CCC, která provozuje obchod, ve kterém provedete skenování pomocí nástroje esize.me.

a) V případě skenování provedeného v obchodech CCC je to společnost CCC S.A. se sídlem v Polsku, v Polkowicích, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeném Krajským soudem ve Wrocław-Fabryczna ve Vratislavi, oddělení IX. obchodního oddělení Národního soudního registru, podle KRS 0000211692, NIP (DIČ): 6922200609, REGON (IČO): 390716905, základní kapitál 4 116 400 PLN, uhrazený v plné výši; e-mailová adresa: info.cz@ccc.eu, kontaktní telefonní číslo: (+420) 222 761 244 (poplatek za standardní volání - dle ceníku příslušného operátora).
b) V případě skenování provedeného v obchodech eobuv.cz je to MODIVO S.A. se sídlem v Polsku, Zielona Góra, ul. Nowy Kisielin - Nowa 9, 66-002 Zielona Góra (což je rovněž adresa pro doručování), zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeném Krajským soudem v Zielona Góra, VIII. obchodního oddělení Národního soudního registru, podle KRS, číslo KRS 0000541722, NIP (DIČ) 929-1353-356, BDO 000031285, REGON (IČO) 970569861, základní kapitál 2 000 000 PLN, uhrazený v plné výši; e-mailová adresa: info@eobuv.cz, kontaktní telefonní číslo: (+420) 228 881 562

(poplatek za standardní připojení - dle ceníku příslušného operátora).
3. Předmětem služby je provedení skenování chodidla za účelem lepšího přizpůsobení obuvi pro zákazníka.
4. Využijte vytvořený sken v našich kamenných obchodech a internetových stránkách a vyberte si boty, které vám dokonale padnou, také v případě online nákupu.
5. Sken provedený jako součást služby esize.me u jednoho z poskytovatelů služeb může být s vaším souhlasem použit jiným poskytovatelem služeb ze skupiny CCC pokud subjekt takové služby poskytuje. Podrobnosti najdete v podmínkách o službách dostupných na webových stránkách společností ze skupiny CCC.
6. Získáte speciální kód, který vám umožní získat přístup k dodatečným funkcím internetových obchodů spravovaných skupinou CCC (rozsah takových funkcí může záviset na tom, jaké obchody budete navštěvovat a je specifikován v podmínkách obchodu). Pokud jste si ještě nezaložili účet, učiňte tak na stránce obchodu nebo využijte pro tyto účely potvrzení o vytvoření skenu, které dostanete na vámi uvedenou e-mailovou adresu. Díky tomu budete moci využívat všech výhod, které nabízí náš nástroj a vybírat si boty, které vám nejvíce padnou během nákupů přes internet. Zároveň můžete poskytnout váš kód vybrané osobě, která již má takový účet a usnadnit její výběr bot pro vás.
7. Pokud se rozhodnete využít naši službu, sken chodidla bude vytvořen na místě skenování (např. v kamenné prodejně) v rámci otevíracích hodin, při zohlednění dostupnosti našeho nástroje a technických záležitostí (včetně náchylnosti zařízení na eventuální externí poruchy), individuálních parametrů vašeho chodidla a množství zákazníků.
8. Pokud využijete službu skenování chodidla už na místě v jedné z prodejen společnosti CCC, pracovníci vám pomohou při výběru nejvhodnějších bot pro vás. Nejdůležitější je vaše pohodlí a dobrý pocit, takže konečný výběr bot závisí vždy na vás.
9. V závislosti na tom, ve které prodejní síti obchodů se rozhodnete vytvořit sken, proces skenování po technické stránce bude spravovat společnost ze skupiny CCC, která provozuje daný obchod. Informace o způsobu provedení skenování a procesu jeho provedení najdete přímo u zaměstnanců daného řetězce prodejen skupiny CCC.
10. Máte možnost provést skenování chodidla pomocí mobilního zařízení, aniž byste opustili domov. Podrobné pokyny, jak provádět skenování chodidla pomocí mobilního zařízení, pokaždé poskytují společnosti ze skupiny CCC na webových stránkách nebo v mobilních aplikacích.
11. Už po jednom skenování chodidla společnosti ze skupiny CCC se vám zjednoduší výběr v kamenných a internetových obchodech s možností využití doplňkových služeb.
12. Využívání nástroje pro skenování je bezplatné.
13. Získejte zároveň speciální slevový kód na nákupy, v souladu s informací uvedenou v e-mailu, který vám byl zaslán, poskytnutím příslušných souhlasů ve formuláři zobrazeném na zařízení umožňujících marketingovou komunikaci (mailovou a telefonickou) s vámi. Poskytnutí souhlasu je nezbytné k tomu, abyste mohli využívat všech výhod, které nabízí skupina CCC. Pokud tyto souhlasy poskytnete, budete dostávat informace o novinkách a slevách a v případě, pokud jste plnoletí, i speciální, pro vás určeny slevy (které nejsou dostupné pro všechny).
14. Pokud nejste plnoletí, můžete naše služby využívat v omezeném rozsahu a být informováni o aktuálních slevách určených pro všechny zákazníky skupiny CCC (nebudeme naši nabídku přizpůsobovat speciálně pro vás). Esize.me vám začne všechny výhody spojené s profilováním poskytovat, když dovršíte 18 let.
15. Pokud v rámci formuláře zobrazeného na zařízení umožňujícím využívání služby skenování poskytnete souhlas na doručování marketingového obsahu týkajícího se celé skupiny CCC mailovou a telefonickou cestou, získáte od nás slevový  10% kód (zašleme vám ho na vámi uvedenou mailovou adresu) Podmínky využití slevy jsou dostupné na adrese URL: https://www.eobuv.cz/b/podminky_slevy_s_esizeme
16. Poskytnutí souhlasů, které jsou uvedeny v bodě 13. výše není nezbytné pro využívání služby skenování chodidla. Marketingové informace si můžete objednat také jiným způsobem - naši zákazníci, kteří mají zájem o nejnovější akce, mají mnoho možností, jak poskytnout souhlasy na jejich doručování, jako například pro to určené pole pro přihlášení se k odběru newsletteru (najdete je ve vybraných internetových obchodech).
17. V rozsahu, v jakém vám služba skenování umožňuje zlepšení fungování výběru bot v našich obchodech a internetových stránkách se použijí podmínky těchto obchodů a internetových stránek (použijí se vždy obchodní podmínky prodejny nebo internetového obchodu, v jehož rámci využíváte sken) a ustanovení týkající se služby newsletter poskytované jednotlivými společnostmi ze skupiny CCC pokud je služba newsletter nabízena. Příslušné obchodní podmínky naleznete u našeho prodejce, jakož i na příslušné internetové stránce.
18. Slevový kód můžete použít pouze jednou a jen po poskytnutí příslušných souhlasů během skenování (pokud například  odvoláte svůj souhlas nebo souhlasy a udělíte je znovu, nezískáte slevový kód znovu).
19. Pokud jste zatím mladší 18 let nebo nejste plně způsobilí k právním úkonům, jste povinni získat souhlas od svých rodičů nebo pečovatele pro využívání našich služeb. Budeme moci od vás vyžadovat takový souhlas před přistoupením k samotnému skenování. Mějte ho proto s sebou nebo přijďte se svým rodičem / právním zástupcem.
20. Reklamace týkající se služby esize.me a technických aspektů skenování můžete předkládat Poskytovateli služby. Kontaktní údaje jednotlivých společností ze skupiny CCC - najdete po kliknutí na odkaz uvedený v bodě I obchodních podmínek. Můžete poslat reklamaci písemnou formou na uvedenou adresu nebo tak učinit prostřednictvím elektronické pošty.
21. Reklamaci lze zasílat na korespondenční adresy poskytovatele služeb uvedené v bodě 2 výše uvedeného. Odpověď na vaši reklamaci dostanete neprodleně, nejpozději do 30 dnů od jejího doručení, ledaže z příslušných podmínek vyplývá jiný termín.
22. Nezapomeňte, že vám poskytnuté slevové kódy nepodléhají vyplacení v hotovosti nebo výměně za jakýkoliv jiný platební prostředek a jsou nepřenosné.
23. Slevový kód můžete využít do 15 dnů od jeho doručení.
24. Zodpovídáme za náležité provedení služeb, t. j. s patřičnou důsledností. Nezapomeňte, že v rámci služby esize.me vám pomáháme při výběru vhodných bot, ale konečné rozhodnutí je vždy jen na vás.

 

II. Bezpečnost

1. Nezapomeňte, že vždy je třeba postupovat v souladu s návodem uvedeným na obrazovce a doporučeními pracovníků.
2. Nástroj lze používat pouze pro účely, pro které je určen - je zakázáno umisťovat na něj jakékoliv jiné předměty a jiné části těla než chodidlo. V zájmu vaší bezpečnosti a s ohledem na omezenou zatížitelnost konstrukce zařízení jej mohou používat výhradně osoby s hmotností nižší než 150 kilogramů.
3. Jste povinni dodržovat hygienické předpisy. Znamená to, že:

- zařízení lze používat pouze v případě garantování bezpečného a hygienického používání pro další zákazníky, zejména musíte dodržovat všechny podmínky tělesné hygieny;
- zařízení můžete použít až tehdy, když vám pracovník potvrdí možnost bezpečného skenování;
- jste povinni dodržovat všechny pokyny uvedené na zařízení, včetně zákazů pro jeho používání.

4. Je zakázáno používat zařízení osobám projevujícím známky onemocnění, které by mohly nakazit jiné uživatele. Týká se to i prodělaných onemocnění v období, během kterého existuje riziko další nákazy jiných zákazníků při používání skenovacího zařízení.
5. V případě, že si nejste jisti, zda můžete zařízení používat v souladu s výše uvedenými podmínkami, náš prodejce vám rád poskytne bližší informace.
6. V případě nerespektování výše uvedených pravidel, včetně hygienických předpisů, může být zákazníkovi odmítnut přístup ke skenovacímu zařízení a využívání jeho služeb.
7. Zákazníkovi se zakazuje poskytování v jakékoliv fázi služeb esize.me nelegalniho obsahu.

 

III. Změna Podmínek

1. Pokud budou mít služby poskytované na základě těchto podmínek dlouhodobý charakter, k jejich změně v rozsahu týkajícím se těchto služeb může dojít výhradně z vážných důvodů. Takovými důvody jsou zejména:

- změny ohledně technického poskytování služeb elektronickou cestou;
- změny, jejichž cílem je přizpůsobení ustanovení podmínek právním předpisům;
- změna rozsahu nebo poskytování služeb, na něž se vztahují ustanovení Podmínek zavedením nových, upravených nebo zrušením dosavadních funkcí nebo služeb, na které se vztahují Podmínky.

2. V případě uskutečnění změn v Podmínkách, které jsou uvedeny v tomto bodě, bude úplné znění Podmínek zveřejněno na stránce: https://www.eobuv.cz/b/pravidla_pouzivani_sluzeb_esizeme a také bude zasláno na vámi uvedenou e-mailovou adresu.
3. Změna Podmínek, která se uvádí v tomto bodě, nabývá platnosti po uplynutí 14 dnů ode dne odeslání informací o změně. Uživatelé mají právo vypovědět smlouvu do 14 dnů od dne jejich seznámení o změně Podmínek.
4. Postup změny Podmínek, který se uvádí v tomto bodě, se netýká smluv o poskytování služeb jednorázového charakteru prováděných ihned po akceptování Podmínek.


Předchozí podmínky jsou dostupné následovně:
- platné k 2022-01-20