30 dní na vrácení zdarma
zobrazit podrobnosti
Možnost doručení zdarma pro objednávku nad 799 Kč
zobrazit podrobnosti

Podmínky akce “Slevový kód - Newsletter”

 

 1. Všeobecná ustanovení
 2. Tyto pravidla slevy nazvané: „Slevový kód - Newsletter” stanovují pravidla, rozsah a reklamační řád této slevy, podmínky uplatnění a pravomoci účastníků akce, a také povinnosti pořadatele (dále jen “podmínky akce”).
 3. Pořadatelem akce „Slevový kód - Newsletter” (dále jen “akce”) je MODIVO S.A., se sídlem v Polsku ul. Nowy Kisielin-Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, zapsaná v obchodním rejstříku Národního soudního rejstříku vedeném Krajským soudem v Zielona Góra, VIII obchodního oddělení  Národního soudního registru, podle KRS číslo 0000541722, NIP (DIČ): 9291353356, BDO: 000031285, REGON (IČ): 970569861, základní kapitál: 2 000 008,00 PLN uhrazený v plné výši (dále jen “pořadatel”).
 4. Akce je pořádána prostřednictvím internetového obchodu Eobuv (dále jen “internetový obchod”), dostupného na adrese URL: https://eobuv.cz/
 5. Akce se mohou zúčastnit zákazníci, kteří obdrželi od pořadatele slevový kód – po splnění podmínek slevy se stávají účastníky slevy (dále jen “účastník akce”). Akce je určena výhradně osobám, které poskytly organizátorovi svoji e-mailovou adresu za účelem přihlášení se k odběru Newsletteru internetového obchodu. Pořadatel ve lhůtě max. 2 dnů od přihlášení se zákazníka k odběru služby Newsletter odesílá slevový kód na e-mailovou adresu zákazníka sdělenou zákazníkem za účelem přihlášení se k odběru Newsletteru.

 

 1. Předmět akce a podmínky využití slevy
 2. Předmětem akce je možnost využít slevu za podmínek stanovených v podmínkách akce, včetně poskytnutí slevového kupónu v hodnotě 250,- Kč účastníkovi z počáteční (původní) prodejní ceny produktů v aktuální nabídce internetového obchodu v rámci této slevy (dále také "Sleva").
 3. Sleva neplatí na:
  a. zlevněné produkty (tedy, produkty, jejichž cena byla již před akcí snížena nebo na produkty z odkazu https://www.eobuv.cz/filtr:sleva.html); nebo na
  b. produkty vyloučených značek z slevové akce, jejichž seznam je k dispozici v odkazu eobuv.cz/vyloucene_znacky_s_akce; nebo na
  c. produkty, na něž byly uplatněny kupóny, vouchery, slevové akce nebo jiné nabídky týkající se ceny nebo produktu.
 4. Hodnota zboží v košíku, která opravňuje k načtení slevy, činí minimálně 1.800,- Kč brutto.
 5. Tato slevová akce platí až do odvolání (dále jen “Doba trvání akce), s výhradou ustanovení bodu 13 níže.
 6. Účast v akci je dobrovolná a bezplatná (tzn. že nákup zboží v akci není spojen s dalšími náklady, kromě úhrady zakoupených produktů a ceny dopravy zvolené zákazníkem).
 7. K účasti na akci je třeba následující:
 8. a. zapsat se k odběru služby Newsletter pro e-mailový kanál, v souladu s Pravidly;
 9. b. přečíst a odsouhlasit podmínky akce;
 10. c. vytvořit v době platnosti akce objednávku o celkové minimální hodnotě 1.800,- Kč brutto;
 11. d. před dokončením objednávky - v košíku - napsat slevový kód, který účastník akce obdržel od pořadatele akce a který opravňuje k načtení slevy a kliknout na tlačítko „Použít kupón”. Pokud výše uvedený slevový kód nebude uplatněný před potvrzením objednávky, znamená to, že se kupující zřekl práva k využití slevy na danou transakci.
 1. Kód této slevové akce nelze kombinovat s jinými slevami, reklamními kampaněmi, speciálními nabídkami nebo s cenami výrobků, které jsou platné v internetovém obchodě, pokud není uvedeno jinak.
 2. Sleva bude poskytnuta tak, že platná cena produktu nebo produktů zakoupených v internetovém obchodě účastníkem akce bude snížená o výši slevy, načtené z původní, nezlevněné ceny produktu nebo produktů. Sleva neplatí (nesnižuje) eventuální poštovné a balné na zakoupené produkty nebo produkt v akci v internetovém obchodě, účastník akce je povinen je uhradit v plné výši.
 3. V případě současného nákupu několika výrobků, které jsou zahrnuty do akce, se sleva odpočítává od celkové ceny objednávky dle značek zakoupeného zboží. Pokud zákazník vrátí produkt zakoupený v rámci slevové akce, organizátor vrátí zákazníkovi pouze částku, kterou zákazník skutečně zaplatil za produkt (cena snížená o hodnotu nebo poměrná část hodnoty slevy). V případě, že účastník slevové akce nevrátí všechny zakoupené produkty s využitím kódu, na který se vztahuje slevová akce, obdrží vrátku úměrně sníženou o hodnotu slevy.
 4. Po dobu trvání akce může účastník akce uplatnit slevový kód pouze jednou.
 5. Slevu nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jakýkoliv jiný platební prostředek. Sleva je nepřenosná.
 6. Účastník akce při nákupu produktů v internetovém obchodě má právo, a ne povinnost, uplatnit slevu.
 7. Účastník akce může uplatnit slevu za podmínek stanovených v těchto Podmínkách ve lhůtě do 30 dnů od doručení.

 

III. Reklamace

 1. Případné reklamace týkající se akce může účastník akce nahlásit zejména prostřednictvím e-mailu: info@eobuv.cz nebo písemně na adresu pořadatele: MODIVO S.A. ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra, Polsko (dále jen: „Reklamace”).
 2. Pro rychlé vyřízení Vaší reklamace prosíme o sdělení jména a příjmení účastníka akce, kontaktních údajů (např. e-mailové adresy nebo telefonního čísla) a popis důvodů reklamace.
 3. Vyjádření k reklamaci vyřizuje pořadatel akce nejpozději do 14 dnů od jejího podání.
 4. Reklamace vyřizuje pořadatel zejména podle ustanovení těchto Podmínek akce.

 5. Závěrečná ustanovení
 1. Tyto podmínky akce jsou uveřejněny na adrese URL:  https://www.eobuv.cz/slevovy_kod_newsletter a platí od dne 16.02.2024.
 2. Pokud z kontextu nevyplývá jasně nic jiného, všechny pojmy uvedené v podmínkách akce mají totožný význam jako v podmínkách internetového obchodu, které jsou zpřístupněné na adrese: https://www.eobuv.cz/podminky
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo ke změně podmínek slevové akce z důležitého důvodu, chápaného jako (uzavřený katalog).
 1. a. změna právních ustanovení opravňujících podmínky, pravidla a organizaci slevové akce, která ovlivňuje vzájemná práva a povinnosti pořadatele a účastníků slevových akcí;
 2. b. změna způsobu vedení slevové akce z technických nebo technologických důvodů;
 3. c. změna právních předpisů upravujících prodej produktů nebo poskytování elektronických služeb pořadatelem, které mají vliv na vzájemná práva a povinnosti stanovené ve smlouvě uzavřené mezi zákazníkem a prodávajícím nebo změny ve výkladu výše uvedených ustanovení v důsledku soudních rozhodnutí, nařízení nebo doporučení příslušných pro danou oblast úřadů nebo orgánů;
 4. d. změna způsobu poskytování služeb výhradně z technických nebo technologických důvodů (hlavně při aktualizaci technických požadavků uvedených v podmínkách);
 5. e. změna rozsahu nebo poskytování služeb, na něž se vztahují ustanovení podmínek, tak, že prodávající zavedl nové, ve stávajících pozměnil nebo zrušil funkce nebo služby, na které se podmínky vztahují.
 1. V případě změny podmínek slevové akce, pořadatel zpřístupní ucelené znění nových podmínek akce jejich zveřejněním na stránkách internetového obchodu.
 2. Změny podmínek slevové akce platí od okamžiku, kdy jsou jasně stanoveny a zveřejněny na výše uvedené adrese. Pro slevy, které v souladu s čl. II bod 13 výše platí i v okamžiku změny podmínek slevy, se použijí podmínky slevy v původním znění.

 

 

Předchozí podmínky jsou dostupné následovně:
- platné k 2022-01-21
- platné k 2024-02-16